FANDOM


Döden är det (oftast) permanenta stadiet då en Sim, husdjur, eller annan varelse upphör att vara vid liv. Det finns många dödsorsaker som varierar mellan hög ålder och olyckor. Då någon dör kommer Liemannen för att ta med den döendes själ till eftervärlden.

Till skillnad från verkliga livet, där döden är det slutgiltiga stadiet av livet, kan de dödas själar komma tillbaka som spöken och bli interagerade med eller till och med bli återupplivade, både med och utan fusk.

Nedan listas alla de olika dödsorsakerna.

The Sims Redigera

  • Svält: Om en sims eller husdjurs hungerbehov sjunker till botten svälter de ihjäl och dör.
  • Drunkning: Ifall en sim simmar i en pool för länge drunknar hen till slut. Om simmens energibehov är lågt ökar det riskerna för drunkning, dock kan det ske lite slumpmässigt. Garanterad drunkningsolycka får man om man tar bort poolstegen medan en eller flera simmar simmar i poolen, då de inte kan de sig upp.
  • Brand: Brand kan uppkomma på flera olika sätt. Vanligast är det att det uppstår slumpmässigt vid matlagning vid spis. Om en sim eller ett husdjur är nära en brand kan de fatta eld och om elden inte släcks efter ett antal minuter, brinner de upp och dör.
  • Elchock: Simmar som använder elektriska apparater som står i en vattenpöl eller försöker reparera trasiga elektriska apparater med låg Mekanisk färdighet kan få en elchock.
  • Sjukdom: Simmar kan bli bitna om de leker med marsvinet och bli sjuka. Sjukdomen är smittsam och simmen dör så småningom om den inte behandlas.
  • Fallskärmssimulator:[TS:S] Simmar vars energibehov är lågt kan slungas upp i himlen och aldrig komma tillbaka då de använder Fallskärmssimulatorn[1]. Dock måste ingången blockeras för att de ska kunna dö på detta sätt, då simmar med dåligt humör inte vill använda den. Simmar som dör på detta sätt får inte besök av Liemannen.
  • Uppäten under paddifiering:[TS:MM] Simmar som blivit förvandlade till paddor kan bli uppätna av en drake eller en katt[TS:U]. Simmar som dör på detta sätt får inte besök av Liemannen.

The Sims 2 Redigera

The Sims 3 Redigera

KällorRedigera

  1. Video angående dödsfall genom Fallskärmssimulator.