FANDOM


Twinbrook
Mall:GetGameImage
IndustryTwinbrook
In its heyday, Twinbrook was a small industrial town at the mouth of the Simislaus creeks. Years later, the dam was built, bringing dramatic changes to the town. With an influx of professionals, artists and inventors living around the Sim-made lake, Twinbrook is experiencing a rebirth. How will life in this eclectic community turn out?
Namn Twinbrook
Spel Mall:GetGameIcon The Sims 3: Drömjobb
align="center" colspan="2" bgcolor="#55AA77" style="font-size:110%; padding:1px; color:Mall:Vgsecondaryfontcolor;" | Mall:Checkmns
align="center" colspan="2" bgcolor="#55AA77" style="font-size:110%; padding:1px; color:Mall:Vgsecondaryfontcolor;" |
align="center" colspan="2" bgcolor="#55AA77" style="font-size:110%; padding:1px; color:Mall:Vgsecondaryfontcolor;" | Mall:Checkfns

Twinbrook är staden som följer med The Sims 3: Drömjobb

Twinbrook består av 29 familjer, varav många är ganska rika. Twinbrook är faktiskt den näst rikaste staden, efter Bridgeport. De flesta familjerna i Twinbrook startar med 5000 eller 10 000 simdaler i hushållstillgångar medan de flesta familjerna i resten av städerna startar med omkring 1000 simdaler i hushållstillgångar. Twinbrook består även av 10 townies, det vill säga hemlösa simmar.

Twinbrook har många mysterier gömda, bland annat har alla döda simmar grön hud och inga skor när man återupplivar dem med Ambrosia. Det är även många ordlekar när det kommer till simmars namn, t.ex. Justin Case vilket är en ordlek för "Just in case".