FANDOM


Sjöjungfrur kan stötas på under dykning, men även om man är uppmärksam så kan man hitta dom när de är uppe vid ytan. För att kunna dyka på något av dyställena behöver du minst färdighetsnivå 2 i dykning, Det får du genom att låta din sim snorkla i en pool, damm eller i havet. Du måste vara i Isla Paradiso för att hitta en sjöjungfru.

När du har hittat en sjöjungfru kan du bli vän med den. Den kommer att ha sjöjungfrufena i vattnet men på land har den ben med fjäll på. Du kan dock inte förvandlas till en sjöjungfru av att vara med en annan (vad jag vet). 

För att bli en sjöjungfru behöver du 10 000- 20 000 livlång lycka. För dom köper du "Sjöfolkskelp" som gör att du får en bit kelp i din katalog. Du kommer att meddelas om detta. När du har kepen kan du klicka på den och välja "Ät". Din sim kommer då att fövandlas till en sjöjungfru och därmed bemästra dykfärdighten. Din sim kommer inte längre behöva hålla koll på syretanken och inte heller tryckutjämna under och efter dykningar. 

Din sims favoritmat kommer automatiskt bli kelp och ett nytt behov kommer framträda; fuktighet. Du kommer också märka att det är blått intället för grönt på behovmätarna. 

För att fylla "fuktighet" så måste du blöta ner din sim, genom antingen dusch, bad eller ett dopp i poolen. 

Om en sjöjungfrusimm skaffar barn med en vanlig sim finns en viss chans att barnet också blir sjöjungfru. Om barnet är det visar sig först när hen blir småbarn. Om båda föräldrarna är sjöjungfrur ökar självklart chansen för ett havsbarn. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.