Simpedia
Advertisement
Screenshot-27

En sim i The sims 3

Simmar är de simulerade människorna som förekommer i varje simsspel, spelare kan dock främst interagera med dem i The Sims och uppföljarspelen till The Sims. De är invånare i det fiktiva landet SimNation. Ordet "Sim" kommer från orden "simulerad" eller "simulation".Utvecklingen av simmar[]

Simmar nämndes första gången i den första versionen av SimCity, men bortsett från små prickar i sportstadiumet så syntes de aldrig. Deras första kända förekomst var i SimAnt (1990), det fanns endast en ägare i trädgården och myrkolonin han bodde på. Spelare kan även se en hemlösa katt utanför gården och en hund som jagar bort katten.

Simmarna fick större utbreddning i SimTown (1994), och det var grunden i många koncept som senare ledde till The Sims. Här fanns en väldigt enkel humörmätare (som visade om simmen var glad eller ledsen), och spelare kunde välja några av simmarnas favoritsaker. Det gick även att kika in i husen som simmarna bodde i.

Spelet Streets of SimCity (1997) introducerade språket Simlish - Simliska för första gången, då det fanns med som musik på radion. Det första spelet där simliska talade var SimCopter (1996).

Den största inblicken i simmarnas liv har vi dock fått i The Sims.

Simologi[]

Simmar är tvåbenta, mänskliga varelser som bor i SimNation. De flesta simmarna är köttätare, även fast några simmar kan vara vegetarianer. Simmar har fyra lemmar: Två armar och två ben. Det är oklart hur intelligenta simmarna är: de har dock förmågan att använda verktyg och uppfinna tekniska prylar. De saknar dock ofta egen vilja och behöver en hjälpande hand, av spelaren, för att klara av många enkla uppgifter. Simmar är sociala varelser och om de lämnas ensamma för länge kan de börja hallucinera.

The Sims[]

De karaktäristiska dragen för simmar i The Sims.

 • En sims behov påverkar deras humör
 • En sims personlighet bestämmer vilka aktiviteter de föredrar och hur de interagerar med andra simmar. Detta påverkas av deras stjärntecken.
 • Intressen är saker som simmarna gillar att prata om.
 • Simmarnas ålder bestämmer vilka interaktioner simmarna kan utföra.
 • Simmar kan ha relationer med andra simmar.
 • Simmar kan ha både utbildning och arbeten
 • Färdigheter avgör hur bra simmarna utför vissa handlingar.

The Sims 2[]

De karaktäristiska dran för simmar i The Sims 2. Vissa drag är endast tillgängliga med vissa expansionspaket.

 • En sims behov påverkar deras humör. Behoven baseras på deras livsform och ålder.
 • En sims personlighet bestämmer vilka aktiviteter de föredrar och hur de interagerar med andra simmar. Detta påverkas av deras stjärntecken. Deras tecken och deras valda Tändande/Avtändande påverkar deras romantiska kompabilitet.
 • Intressen är saker som simmarna gillar att prata om.
 • Simmarnas ålder bestämmer vilka interaktioner simmarna kan utföra.
 • Simmar har minnen av vad som har hänt i deras liv.
 • Simmar kan ha relationer med andra simmar.
 • Simmar kan ha både utbildning och arbeten
 • Vad de är för livsform
 • Aspiration, vad simmen vill uppnå i sitt liv.
 • Önskningar och farhågor, bestäms av simmarnas aspiration.
 • Färdigheter och talangmärken avgör hur bra simmarna utför vissa handlingar.
 • Rykte baseras på hur simmarna beter sig mot andra.

The Sims 3[]

 • En sims behov och deras humöreffekter påverkar deras humör
 • En sims personlighet bestämmer vilka aktiviteter de föredrar och hur de interagerar med andra simmar. Detta påverkas av deras egenskaper.
 • Simmar har en livslång önskan, något de vill uppfylla i sitt liv.
 • Önskningar bestäms av simmens egenskaper, dess livslånga önskan och vad som händer i simmens liv och omgivning.
 • Simmarnas ålder bestämmer vilka interaktioner simmarna kan utföra.
 • Simmar kan ha relationer med andra simmar.
 • Simmar kan ha både utbildning och arbeten
 • Färdigheter avgör hur bra simmarna utför vissa handlingar.
Advertisement