Simpedia
Advertisement

Den här sidan visar fusk till The Sims 3

För att aktivera ett fusk, öppna fuskrutan genom att hålla in Ctrl + Shift + C. Skriv in fusket du vill använda i rutan och tryck på enter. Olika fuskkoder har olika effekter.

Fusk som det stiikiiii

år On/Off efter aktiveras med On och stängs av med Off. Fusk som det står True/False efter aktiveras med True och stängs av med False. Fusk med [ ] ska skrivas med det som står innanför [ ] men utan själva [ ].

Nedan finns en lista på några av de vanligaste fusken.

Blandade fusk[]

 • help - visar en lista med några fuskkoder
 • help [FUSKETS KOD] – Sätter på/Stänger av fullskärmsläget (OBS: Funkar bara för vissa.

Berättelsefusk[]

 • hideHeadlineEffects on/off – Döljer/Visar simdiamanten, prat-/tankebubblor och färdighetsmätare
 • fadeObjects on/off – Tonar ut objekt när man närmar sig med kameran.
 • moviemakercheatsenabled [true eller false] - Tryck på din sim samtidigt som du har shift intryckt för att göra animeringar och poser

Byggfusk[]

 • constrainFloorElevation true/false – Låter dig ändra terrängen även om det finns simmar/objekt där
 • moveObjects on/off – Låter dig flytta/radera objekt som annars inte skulle gå (t.ex. simmar) och även att sätta dem på platser där det annars inte skulle gå.
 • placeFriezes on/off – Låter dig placera grund på golvplattor.
 • RestrictBuildBuyInBuildings true/false – Låter dig bygga om i lobbyerna i lägenheterna
 • DisableSnappingToSlotsOnAlt on/off - Objekt klossas inte ihop när du håller in Alt + en annan tangent. (denna står tyvärr inte med då någon har redigerat texten och skrivit in ett annat ord istället för tangenten.)

Pengarfusk[]

 • ResetSim [Förnamn Efternamn] – Återställer simmen i ett säkert läge på hemtomten (Skrivs utan [ ])
 • kaching – Ger hushållet 1 000 §
 • motherlode – Ger hushållet 50 000 §
 • UnlockOutfits on/off – Låser upp karriärs-/NPCkläder i Skapa En Sim (måste anges i ändra stad-läget)
 • freeRealEstate – Ignorerar kostnaden när simmarna köper hus
 • FamilyFunds [hushållets namn] [summa]- Ger hushållet så mycket pengar man vill att de ska ha OBS! Max 999 99 999 §.

Avancerade fusk[]

 • testingCheatsEnabled True/False - Det kraftigaste fusket i hela spelet. Gör till exempel att man kan välja sin karriär, framkalla besökare, ändra egenskaper på simmar m.m (se mer info längre ner)
 • Obs: Fusken nedan kräver att du har skrivit in testingCheatsEnabled True för att kunna aktiveras.
 • ageuptonpc – Får småbarnet som växer upp att bli en NPC (Non-Playable Character)
 • familyFunds [Hushållets namn] [Summa] – Bestämmer hur mycket pengar en familj ska ha (t.ex. familyFunds Spökh 10000 gör att familjen Spökh får totalt 10000 § även om de hade 50000§ från början). Obs: Om familjens namn innehåller ett mellanrum måste citattecken användas, ex. familyFunds "Von Rosen" 30000
 • discotags on/off – Får kartmarkeringarna att blinka i olika färger
 • playsounds on/off – Sätter på/Stänger av spelets ljudfunktioner
 • recordvideo small/medium/large low/moderate/high/max – Börjar filma i en viss storlek och kvalitét
 • speed [0-8] – Ändrar spelhastigheten från 0 (normal hastighet) till 8 (långsammast möjliga)
 • buydebug on/off – Låser upp en köpkategori med dolda föremål som t.ex. trädgårdstomtar, ädelstenar, landmärken m.m.man måste trycka på ett frågetecken i hörnet innan.
Advertisement