FANDOM


Den här artikeln kan behöva information om andra spel.


I The Sims 2 är hög ålder den sista och oundvikliga dödsorsaken(såvida inta man har skrivit in fuskkoden "aging off"). Döden kommer och hämtar alla gamlingar som inte har några dagar kvar att leva.


Metoder för förskutningRedigera

Det finns vissa metoder för att göra åldersdöd mer avlägsen. De visas i en lista här nedan:


  • Livselexir
  • Den tidigare nämnda fuskkoden
  • En hög ambitionsmätare innan simmen åldras till en gamling
  • Interaktionen: Be om närståendes liv (man väljer snabbt en annan sim, klickar på döden och väljer be om närståendes liv(behöver vissa förhållanden för att fungera))