FANDOM


Ove šifre zahtevaju Sims 2.

Razne šifreEdit

 • help

Prikazuje neke šifre, ali ne sve.

 • help [ime šifre]

Prikazuje informaciju specifične šifre.

 • exit

Zatvara prozor za šifre.

 • expand

Proširuje ili skuplja prozor za šifre.

 • autoPatch on/off

Dok je TheSims2.com dostupan ova šifra dozvoljava igraču da ponovo omogući nodifikacije novih ažuriranja Simsa 2. Kada je Autopatch uključen, igrač u prilagođen sadržaj (Custom Contet) (zvezdica/pahuljica na UCP-u u komšiluku).Ako je ažuriranje dostupno, igrač će biti pitan da li želi da ga preuzme.

Šifre za gradnjuEdit

 • moveObjects on/off

Uklanja ograničenje otisaka prstiju za sve predmete u Buy i Build-modu.Uklanja ograničenja vezana za ručni alat za kada su objekti u upotrebi ili su obično nepokretni predmeti.Ovo može da izazove probleme sa elementima igrice, rutiranje, generacija skrivenih predmeta, manipulacija itd.Imajte na umu da ovom šifrom možete izbrisati predmete koji se inače ne mogu izbrisati, kao Simsevi, poštansko sanduče i kanta za đubre.Ako izbrišete ove predmete, NEMA šanse da ih vratite nazad, tako da budite pažljivi!

 • boolprop snapobjectsogrid true/false

Dozvoljava da se predmeti postavljaju izvan okvira.

 • boolprop allow45DegreeAngleOfRotation true/false

Predmeti mogu da se rotiraju za 45 stepeni.

 • changeLotZoning residential / community / apartmentbase / apartmentsub / secrethobbylot / secretsocietylot / secretdestinationlot

Dozvoljava vam da promenite zonu i tip placa.

Šifre za GameplayEdit

 • kaching

Daje domaćinstvu dodatnih 1,000 Simoleona.

 • familyFunds [prezime porodice] [broj]

Podešava budžet specifičnog domaćinstva.Dodajte + ili - da dodate ili oduzmete željeni broj.Može doći do problema ako više porodica ima isto prezime.Napomena: Maksimalni iznos je 9,999,999 Simoleona.

 • motherlode

Daje domaćinstvu dodatnih 50,000 Simoleona.

 • aging on/off

Isključuje/Uključuje starenje.

 • intProp maxNumOfVisitingSims [broj]

Dozvoljava vam da pozovete više gostiju na žurku.

 • plumbbobtoggle on/off

Uključuje/Isključuje tzv. plumbob (kristal iznad Simseva)

 • intProp censorgridsize [broj]

Podešava veličinu cenzure kada se Simsevi kupaju.Stavite broj 0 i cenzura će potpuno nestati.(Ova šifra radi samo pre nego što se instalira Sims 2: Koledž zakrpa.)

 • AspirationLevel (0-5)

Prilagođava Simsovu aspiraciju na određen nivo.

 • StretchSkeleton (0.0-?)

Podešava visinu Simsa.1.0 je normalna visina.

Šifre pravljenje filmovaEdit

 • slowMotion [vrednost]

Usporava igru.0 je normalna brzina igre, a 8 najsporija.

 • boolProp enablePostProcessing true/false

Omogućava korišćenje tzv. postprocessing šifri (vidi dole); veoma korisna za pravljenje filmova (takođe vidi dole).Morate imati video kartu koja može da podrži pixel sharders da bi šifra uspešno radila. Ako ih vaša video karta ne podržava, ekran će se zatamneti i tako će ostati dok ne isključite šifru. Ako uključite postprocessing i sinematik, možda će te iskusiti neželjene gličeve.

 • bloom [r g b x] (rgb is color) (x is the bloom amount) [0.0 - 1.0]

Ova šifra dodaje zamagljen efekat kao trenutak retrospekcije. Morate uključiti šifru boolProp enablePostProcessing da bi ova šifra radila.

 • vignette [centerX centerY X] (X is the vignetteing factor) [0.0 - 1.0]

Dodaje zamagljen efekat iz specifičnog centra.Korišćenje "vignette 0.5 0.5 0.5" treba da stavi zamagljenost na ivici ekrana. Vignette 0.5 0.5 1.0 je maksimalna ivica zamagljenosti. Morate uključiti šifru boolProp enablePostProcessing da bi ova šifra radila.

 • filmGrain [val] [0.0-1.0]

Ova šifra čini ekran zrnastim. Morate uključiti šifru boolProp enablePostProcessing da bi ova šifra radila.

 • letterBox [val] [0.0-0.4]

Dodaje efekat poštanskog sandučeta u pogledu. Morate uključiti šifru boolProp enablePostProcessing da bi ova šifra radila.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.