Simspedia
Advertisement
Simspedia

TS3ITF Icon.png


Zefir – środek transportu popularny w przyszłości. Przypomina on w zastosowaniu kolej jednoszynową, jednakże pomiędzy pylonami nie ma stałego torowiska a pojawiają się holograficzne wzory. Kolor śladów zależy od stanu Oasis Landing. W neutralnej przyszłości są to niebieskie kółka, w Dystopii są to iskry i dym zamiast kółek, a w Utopii tęcza. Simowie jeżdżą nim bezpłatnie, tak jak metrem.

Przystanki

Przystanek ZEFIR: Przedmieścia

Jeden z przystanków ZEFIR w Oasis Landing, który znajduje się w przedmieściu otoczenia, niedaleko centrum publicznego w Oasis Landing.

Przystanek ZEFIR: Dzielnica Mieszkalna

Przystanek ZEFIR znajdujący się w najbogatszej dzielnicy mieszkalnej, w której mieszka m.in. rodzina Landgraab i rodzina Castle.

Przystanek ZEFIR: Dzielnica Górnicza

Jeden z przystanków ZEFIR, który znajduje się niedaleko najbiedniejszej dzielnicy w Oasis Landing, która nazywa się "Dzielnica Górnicza".

Przystanek ZEFIR: Pustkowia

Jest to przystanek ZEFIR znajdujący się blisko pustkowi. Niedaleko niego mieszka rodzina Gateway oraz znajduje się wielki zbiornik wodny.

Advertisement