Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 3: Nie z tego świata


Zbieracz cecha.png

Zbieracz – cecha z grupy umysłowych, która została wprowadzona w The Sims 3: Nie z Tego Świata.

Cecha ta jest bardzo podobna do cechy Kolekcjoner z The Sims 4, która zostaje przydzielona po wybraniu aspiracji z kategorii Natura.

Atrybuty

  • Twój Sim ma większe szanse na złapanie owadów i znalezienie nasion.
  • Nasiona, zasiane przez Twojego Sima, będą rodziły plony o większej jakości.
  • Jeśli masz dodatek The Sims 3: Studenckie Życie, na Uniwersytecie Simowym, Simowie mogą korzystać ze zdobytej wiedzy.

Przykłady Simów z tą cechą

Advertisement