Simspedia
Advertisement
Simspedia

The Sims Średniowiecze

Wszechwidzący – Bliżej nieokreślony boski byt, pojawiający się w The Sims Średniowiecze, w który wierzą Simowie. Byt ten jest utożsamiany z graczem, gdyż w filmiku na początku gry lektor informuje gracza, że nim jest. Wszechwidzący jest odpowiednikiem naszego, chrześcijańskiego Boga w SimŚwiecie, gdyż jego symbolem jest oko. W boga wierzą zasadniczo wszyscy Simowie, ale są dwa różne kościoły. Piotreanie uważają, że Wszechwidzący jest miłosierny, łaskawy ale nie wybaczający zdrady, natomiast Jakubini - mściwy i bezlitosny ale też wybaczający zbłąkanym owieczkom.

Hisoria

W tym samym filmiku zostaje wyjaśnione, iż Wszechwidzący istniał od samego początku jej istnienia SimŚwiata opiekował się raz poprzednią cywilizacją, która wyginęła z powodu głupoty ludzi. Wtedy bóg postanowił, że nie będzie się tylko przyglądał poczynaniom Simów, lecz posłuży się wybranymi mężczyznami i kobietami, których inni by naśladowali (co jest oczywiście odniesieniem do Narodu Wyrbanego w Biblii Tysiąclecia).

Teorie

Niektórzy gracze twierdzą, że Simowie czczą Wszechwidzącego również w czterech głównych grach z serii, jednak nie zostało to potwierdzone przez twórców.


Ciekawostki

  • W grze zostaje wspomniany gwiazdozbiór "Oko wszechwidzącego"
  • Czasami w dymkach Simowie mogą powiedzieć "Na Wszechwidzącego!", co jest również odniesieniem do naszego powiedzenia "Na Boga!"
  • Polska nazwa "Wszechiwdzący" może być odniesieniem do nazwy niekreślonego, trzeciooosobowego narratora w powieściach.
  • Oko wszechwidzącego pojawia się również w grze Spore
  • Podobną historię co wszechwidzący oraz tę samą angielską nazwę (The Watchers) mają przedstawiciele pradawnej rasy Obserwatorów, występujący w uniwersum Marvela. Jednak w przeciwieństwieńtwie do Wszechwidzącego ci na początku próbowali ingerować w życie w kosmosie, jednak ta próba skończyła się fiaskiem, więc postanowili jedynie obserwować, co się dzieje w galaktyce.
Advertisement