Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 4


Cecha Domownik TS4.png Własne podwórko – cecha pojawiających się w The Sims 4. Posiada ją każdy Sim z aspiracją z kategorii Tubylec.

Opis

Simy są szczęśliwe, gdy przebywają w dzielnicy w której zamieszkują.

Advertisement