FANDOM


TS4 EraIcon

Jak otworzyć konsolę do wpisywania kodów? Aby rozpocząć wpisywanie kodów na komputerach PC, należy wcisnąć jednocześnie przyciski na klawiaturze: [CTRL] + [SHIFT] + [C]. W przypadku systemów Mac: [CMD] + [SHIFT] + [C].

U góry pojawi się małe okienko. To w nim należy wpisywać poniższe kody.

Lista podstawowych kodów

 • Help - wyświetla listę dostępnych kodów.
 • fullscreen - włącza tryb pełnoekranowy lub go wyłącza.
 • headlineeffects on/off - włącza lub wyłącza dymki i kryształek nad głowami Simów.
 • Resetsim [Imię i nazwisko] - resetuje Sima.
 • hovereffects on/off - włącza lub wyłącza biały kontur po najechaniu na obiekty i Simów.
 • FPS on/off - pokazuje liczbę klatek na sekundę lub wyłącza tę opcję.
 • sims.get_sim_id_by_name [Imię i nazwisko] - pokazuje ID Sima.

Uruchomienie trybu testowego

 • testingcheats true - włącza tryb testowy i umożliwia dalsze wykonywanie reszty trików w grze (patrz poniżej).

Kod testingcheats true włącza w The Sims 4 tzw. tryb testowy. W tym trybie zabawy możliwe jest wykonywanie unikatowych trików bezpośrednio po zaznaczeniu obiektu lub Sima, a także wpisywanie szeregu kolejnych kodów, chociażby tych związanych z umiejętnościami Simów. Kod wpisujemy oczywiście w wywołanej konsoli. Czasami należy również dodatkowo wpisać kod: AutomationTestingCheats true. Aby wyłączyć tryb testowy, wpisz testingcheats false.

Od teraz możesz wykonać następujące ukryte wcześniej działania:

 • Przycisk Shift + wybrany Sim - możesz resetować Sima, dodać go do rodziny, zmienić nastrój oraz zaspokoić jego potrzeby. Dodatkowo możesz aktywować dynamicznie zmieniające się aspiracje życiowe lub wyłączyć tę opcję.
 • Przycisk Shift + wybrany obiekt - pozwala na zresetowanie obiektu. W przypadku brudnych obiektów, możemy je wyczyścić. I na odwrót, o ile posiadają taką opcję.
 • Przycisk Shift + kliknięcie w miejsce - teleportuje zaznaczonego Sima do wskazanego miejsca (najbliżej jak to możliwe).

Kody na simoleony

 • motherlode - dodanie 50 000 simoleonów do konta.
 • rosebud- dodanie 1000 simoleonów do konta.
 • kaching - podobnie jak powyżej, dodanie 1000 simoleonów do konta.
 • money [ilość] - ustawia konto Sima na [ilość] simoleonów.
 • Sims.modify_funds + [ilość] - dodaje [ilość] funduszy.
 • Sims.modify_funds - [ilość] - odejmuje [ilość] funduszy.
 • FreeRealEstate on - wszystkie domki stają się darmowe (w podglądzie mapy).
 • FreeRealEstate off - wyłącza powyższą opcję.

Simowie i aspiracje

 • sims.hard_reset - resetuje aktualnie wybranego Sima, anulując wszystkie zaprogramowane czynności.
 • death.toggle - po wpisaniu Simowie nie zginą, ponowne wpisanie wyłącza opcję.
 • sims.Spawn - dodaje do twojej rodziny losowego Sima.
 • sims.spawnsimple spawns - dodaje losowego Sima bez włączania go do rodziny.
 • aspirations.complete_current_milestone - spełnia aktualny poziom aspiracji. Używaj kilkukrotne, aby wykonywać kolejne.
 • sims.give_satisfaction_points [ilość] - dodaje Simowi [ilość] punktów satysfakcji.

Cechy - nagrody

traits.equip_trait [nazwa cechy] - dodaje Simowi wybraną cechę - nagrodę punktów satysfakcji. traits.remove_trait [nazwa cechy] - usuwa wybraną cechę.
W miejscu [nazwa cechy] wpisz:

 • AlwaysWelcome - Mile widziany
 • SpeedCleaner - Szybki sprzątacz
 • Observant - Uważny
 • GymRat - Zacięty gimnastyk
 • Mentor - Mentor
 • NightOwl - Nocny marek
 • MorningPerson - Ranny ptaszek
 • SpeedReader - Szybki czytelnik
 • FreeServices - Darmowe usługi
 • Marketable - Handlowiec
 • Shameless - Bezwstydny
 • CreativeVisionary - Kreatywny wizjoner
 • Independent - Niezależny
 • Frugal - Oszczędny
 • Entrepreneurial - Przedsiębiorczy
 • SteelBladder - Stalowy pęcherz
 • Beguiling - Czarujący
 • Antiseptic - Antyseptyczny
 • Carefree - Beztroski
 • Connections - Koneksje
 • Fertile - Płodny
 • GreatKisser - Świetnie całuje
 • Savant - Erudyta
 • SuperGreenThumb - Superogrodnik
 • NeverWeary - Niezmordowany
 • GreatStoryteller - Wspaniały gawędziarz (z pakietem The Sims 4: Ucieczka w plener)
 • IncrediblyFriendly - Niezwykle przyjazny (z pakietem The Sims 4: Ucieczka w plener)
 • StovesAndGrillsMaster - Mistrz grillowania (z pakietem The Sims 4: Ucieczka w plener)
 • Coldacclimation - Zimnolubny (z dodatkiem The Sims 4: Cztery pory roku)
 • Heatacclimation - Ciepłolubny (z dodatkiem The Sims 4: Cztery pory roku)
 • Burningman - Upałoodporny (z dodatkiem The Sims 4: Cztery pory roku)
 • Iceman - Mrozoodporny (z dodatkiem The Sims 4: Cztery pory roku)
 • Stormchaser - Łowca burz (z dodatkiem The Sims 4: Cztery pory roku)
 • Waterproof - Wodoodporny (z dodatkiem The Sims 4: Cztery pory roku)

Niedostępne do kupienia / Ukryte cechy:

Nagrody pracy:

Potrzeby i nastrójniki

 • stats.fill_commodities_household - wszystkie potrzeby Simów w aktywnej rodzinie zostają zaspokojone.
 • environment_score.disable/enable - wyłącza nastrójniki wywołane przez środowisko.
 • Sims.remove_all_buffs - usuwa wszystkie nastrojniki wybranego Sima.

Posiłki, rachunki

 • objects.consumables_infinite_toggle true - wszystkie posiłki stają się niekończące i niepsujące.
 • objects.consumables_infinite_toggle false - wyłącza powyższą opcję.
 • households.autopay_bills - sprawia, że rachunki będą opłacane automatycznie.
 • households.toggle_bill_notifications - włącza powiadomienia o rachunkach.

Tryb życia

 • debug.enable_woohoo true/false - wybranie true aktywuje możliwość bara-bara, wybranie false dezaktywuje możliwość bara-bara.
 • pregnancy.clear - natychmiastowe przerwanie ciąży.
 • pregnancy.seed - natychmiastowe rozpoczęcie ciąży.
 • debug.enable_wedding true/false - wybranie true aktywuje możliwość ślubu, wybranie false dezaktywuje możliwość ślubu.
 • fire.toggle true/false - wybranie true aktywuje wyłączenie możliwości powstania pożarów, wybranie false aktywuje włączenie możliwości powstania pożaru. Nie gasi istniejących.
 • debug_outcome_style success/fail/alternate/off - wywołuje różne sytuacje losowe w pracy Sima, w szkole lub podczas lotu rakietą. Wybranie success aktywuje pozytywny wynik, wybranie fail aktywuje negatywny wynik, wybranie alternate aktywuje obojętny wynik, wybranie off wyłącza kod.
 • testingcheats true + Shift+Sim - naciśnięcie na opcję wizerunek publiczny umożliwi nam dostosowywanie poziomu reputacji i sławy danego Sima, usunięcie lub dodanie cech sławy oraz zatrzymanie zdobywania punktów sławy.
 • traits.remove_trait [rodzaj śmierci] - natychmiastowe przywrócenie zmarłego Sima do życia poprzez usunięcie znacznika martwy.
 • traits.equip_trait [rodzaj śmierci] - natychmiastowa przemiana danego Sima w ducha poprzez dodanie znacznika martwy. W miejsce [rodzaj śmierci] należy wpisać:
  • cowplant - zjedzenie przez Krowokwiat
  • drown - utonięcie
  • electrocution - porażenie prądem
  • embarrassment - śmierć ze wstydu
  • fire - spłonięcie (Uwaga! Ten kod może popsuć grę po aktualizacji czerwcowej)
  • hunger - śmierć z głodu
  • laugh - śmierć ze śmiechu
  • oldage - śmierć ze starości
  • exhaust - przemęczenie (dotyczy tylko emerytów)
  • steam - przegrzanie

Tryb CAS

 • cas.fulleditmode - po włączeniu trybu oraz zaznaczeniu wybranego Sima, wpisz poniższe kody, aby uruchomić dodatkowe opcje. Pozwala również na pełną edycje Sima, po kliknięciu na komodę zaplanuj stroje lub na lustro zmień wygląd.
 • sims.modify_in_cas - włącza tryb edycji Sima.

Tryb budowania

 • Przycisk Alt - pozwala umieszczać obiekty poza kratkami.
 • Przycisk G - likwiduje kratki w trybie budowania.
 • bb.enablefreebuild - odblokuje możliwość przejścia do trybu budowania na np. ukrytej parceli, w szpitalu itp.
 • bb.moveobjects - używając tego kodu, można łączyć obiekty (np. łóżko + zasłona do okien = łóżko z baldachimem) i dowolnie je ustawiać.
 • bb.ignoregameplayunlocksentitlement - odblokowuje "zablokowane" obiekty specjalne.
 • bb.showhiddenobjects - pokazuje ukryte obiekty z trybu testowego.
 • Przycisk Ctrl 9/0 - pozwala na podwyższanie i obniżanie obiektów (przy włączonym bb.moveobjects).
 • Przycisk Shift + ] - powiększa rozmiar zaznaczonego obiektu.
 • Przycisk Shift + E - pozwala na stawianie wybranego obiektu kilka razy, bez potrzeby ponownego wyboru obiektu.

Umiejętności

 • stats.set_skill_level [nazwa_umiejętności] 1-15 - ustala poziom danej umiejętności, wpisywać należy bez nawiasów kwadratowych. Przykład: stats.set_skill_level Major_Fishing 10

Kody do wszystkich umiejętności:

 • stats.set_skill_level Major_Bartending (1-10) - miksologia
 • stats.set_skill_level Major_Charisma (1-10) - charyzma
 • stats.set_skill_level Major_Comedy (1-10) - umiejętności komediowe
 • stats.set_skill_level Major_Fishing (1-10) - wędkarstwo
 • stats.set_skill_level Major_Gardening (1-10) - ogrodnictwo
 • stats.set_skill_level Major_GourmetCooking (1-10) - wykwintne gotowanie
 • stats.set_skill_level Major_Guitar (1-10) - gitara
 • stats.set_skill_level Major_Handiness (1-10) - majsterkowanie
 • stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking (1-10) - gotowanie
 • stats.set_skill_level Major_Logic (1-10) - logika
 • stats.set_skill_level Major_Mischief (1-10) - złośliwość
 • stats.set_skill_level Major_Painting (1-10) - malowanie
 • stats.set_skill_level Major_Piano (1-10) - pianino
 • stats.set_skill_level Major_Programming (1-10) - programowanie
 • stats.set_skill_level Major_Reaping (1-10) - koszenie
 • stats.set_skill_level Major_RocketScience (1-10) - nauki kosmiczne
 • stats.set_skill_level Major_VideoGaming (1-10) - granie w gry wideo
 • stats.set_skill_level Major_Violin (1-10) - skrzypce
 • stats.set_skill_level Major_Writing (1-10) - umiejętności literackie
 • stats.set_skill_level Skill_Fitness (1-10) - sprawność fizyczna
 • stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity (1-10) - kreatywne (dotyczy tylko dzieci)
 • stats.set_skill_level Skill_Child_Mental (1-10) - umysłowe (dotyczy tylko dzieci)
 • stats.set_skill_level Skill_Child_Motor (1-10) - motoryczne (dotyczy tylko dzieci)
 • stats.set_skill_level Skill_Child_Social (1-10) - społeczne (dotyczy tylko dzieci)
 • stats.set_skill_level statistic_skill_toddler_Communication (1-5) - komunikacja (dotyczy tylko małych dzieci)
 • stats.set_skill_level statistic_skill_toddler_Imagination (1-5) - wyobraźnia (dotyczy tylko małych dzieci)
 • stats.set_skill_level statistic_skill_toddler_Movement (1-5) - poruszanie się (dotyczy tylko małych dzieci)
 • stats.set_skill_level statistic_skill_toddler_Potty (1-3) - korzystanie z nocnika (dotyczy tylko małych dzieci)
 • stats.set_skill_level statistic_skill_toddler_Thinking (1-5) - myślenie (dotyczy tylko małych dzieci)
 • stats.set_skill_level Major_Baking (1-10) - pieczenie (z dodatkiem The Sims 4: Witaj w pracy)
 • stats.set_skill_level Major_Photography (1-5) - fotografia (z dodatkiem The Sims 4: Witaj w pracy)
 • stats.set_skill_level retail_maintenance (1-5) - umiejętności handlowe (z dodatkiem The Sims 4: Witaj w pracy)
 • stats.set_skill_level retail_sales (1-5) - umiejętności sprzedawcy (z dodatkiem The Sims 4: Witaj w pracy)
 • stats.set_skill_level retail_workethic (1-5) - etyka pracy (z dodatkiem The Sims 4: Witaj w pracy)
 • stats.set_skill_level Minor_Dancing (1-5) - taniec (z dodatkiem The Sims 4: Spotkajmy się)
 • stats.set_skill_level Major_DJ (1-10) - umiejętności didżejskie (z dodatkiem The Sims 4: Spotkajmy się)
 • stats.set_skill_level Major_Singing (1-10) - śpiew (z dodatkiem The Sims 4: Miejskie życie)
 • stats.set_skill_level Major_Herbalism (1-10) - zielarstwo (z pakietem The Sims 4: Ucieczka w plener)
 • stats.set_skill_level Major_Wellness (1-10) - wewnętrzna harmonia (z pakietem The Sims 4: Dzień w spa)
 • stats.set_skill_level Major_PipeOrgan (1-10) - gra na organach (z pakietem The Sims 4: Wampiry)
 • stats.set_skill_level statistic_Skill_Hidden_VampireLore (1-15) - wampirologia (z pakietem The Sims 4: Wampiry)
 • stats.set_skill_level Major_Parenting (1-10) - umiejętności wychowawcze (z pakietem The Sims 4: Być rodzicem)
 • stats.set_skill_level Major_Veterinarian (1-10) - umiejętności weterynaryjne (z dodatkiem The Sims 4: Psy i koty)
 • stats.set_skill_level Skill_DogTraining (1-5) - umiejętności tresowania zwierzaków (z dodatkiem The Sims 4: Psy i koty)
 • stats.set_skill_level Major_Skill_Bowling (1-5) - gra w kręgle (z pakietem akcesoriów The Sims 4: Wieczór na kręgielni)
 • stats.set_skill_level Minor_LocalCulture (1-5) - umiejętności kultury Selvadoryjskiej (z pakietem The Sims 4: Przygoda w dżungli)
 • stats.set_skill_level Major_Archaeology (1-10) - umiejętności archeologii (z pakietem The Sims 4: Przygoda w dżungli)

Relacje

 • modifyrelationship [imię i nazwisko dwóch Simów oraz liczba] friendship_main

Zwiększa lub zmniejsza pasek przyjaźni. Wpisujemy - modifyrelationship, imię i nazwisko jednego Sima, drugiego Sima, liczbę od 1 do 100 oraz friendship_main. Jeśli chcemy obniżyć pasek, wpisujemy liczbę od -1 do -100.

Przykład: modifyrelationship Mortimer Ćwir Bella Ćwir 50 friendship_main

 • modifyrelationship [imię i nazwisko dwóch Simów oraz liczba] romance_main

Zwiększa lub zmniejsza pasek miłości. Wpisujemy - modifyrelationship, imię i nazwisko jednego Sima, drugiego Sima, liczbę od 1 do 100 oraz romance_main. Jeśli chcemy obniżyć pasek, wpisujemy liczbę od -1 do -100.

Przykład: modifyrelationship Mortimer Ćwir Bella Ćwir 50 romance_main

Uwaga!

Kiedy mamy dodatek The Sims 4: Psy i koty, kod wygląda trochę inaczej:

 • modifyrelationship [imię i nazwisko dwóch Simów oraz liczba] LTR_Friendship_main - pasek przyjaźni
 • modifyrelationship [imię i nazwisko dwóch Simów oraz liczba] LTR_Romance_main - pasek miłości

Kariera

 • careers.add_career [nazwa kariery] - daje Simowi wybrany zawód.
 • careers.remove_career [nazwa kariery] - porzucenie pracy.
 • careers.promote [nazwa kariery] - awans o jedno stanowisko.
 • careers.demote [nazwa kariery] - degradacja o jedno stanowisko.

Przykład: careers.add_career TechGuru. W miejscu [nazwa kariery] wpisz:

Wampiry

 • stats.set_stat commodity_BecomingVampire 2160 - rozpoczyna proces zmiany Sima w wampira (kilka dni).
 • traits.equip_trait trait_OccultVampire - natychmiastowa zmiana Sima w wampira.
 • traits.remove_trait trait_OccultVampire - "odmienia" wampira w normalnego Sima.
 • stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1593 - zwiększenie rangi wampira i dodanie 2 punktów mocy za każdym razem, gdy skorzystasz z kodu.
 • stats.set_stat commodity_Motive_Visible_Vampire_Power 100 - wypełnienie paska energii wampira.
 • stats.set_stat commodity_Motive_Visible_Vampire_Power -100 - opróżnienie paska energii wampira.
 • bucks.lock_all_perks_for_bucks_type 40961 [ID Sima] true - zresetowanie mocy wampira.

Poniżej wymienione zostają kody na moce wampirów. Można je zastosować na dwa sposoby. Możemy użyć bucks.unlock_perk [nazwa mocy] true, lecz wówczas moc nie będzie się poprawnie wyświetlała na panelu.

Prawidłowy sposób wymaga użycia pełnego polecenia, w tym uzyskania ID Sima za pomocą kodu sims.get_sim_id_by_name. Istnieją pewne ograniczenia, na przykład jeśli wampir jest heliofobem, dodanie mu odporności na słońce nie zadziała.

 • bucks.unlock_perk EmotionalBurst_2 true 40961 [ID Sima] - wpływ na emocje
 • bucks.unlock_perk BatForm true 40961 [ID Sima] - postać nietoperza
 • bucks.unlock_perk LoseHumanity_Social true 40961 [ID Sima] - poza stadem
 • bucks.unlock_perk Hallucinate true 40961 [ID Sima] - wywoływanie halucynacji
 • bucks.unlock_perk NocturnalAffinity_Level1 true 40961 [ID Sima] - dziecię księżyca
 • bucks.unlock_perk Command true 40961 [ID Sima] - rozkaz
 • bucks.unlock_perk EmotionalBurst_3 true 40961 [ID Sima] - kontrola emocji
 • bucks.unlock_perk NocturnalAffinity_Level2 true 40961 [ID Sima] - istota ciemności
 • bucks.unlock_perk EmotionalDampening_Level1 true 40961 [ID Sima] - ostudzone emocje
 • bucks.unlock_perk EmotionalDampening_Level3 true 40961 [ID Sima] - opanowanie emocji
 • bucks.unlock_perk NeedsNaughtiness true 40961 [ID Sima] - potęgowanie emocji
 • bucks.unlock_perk DetectPersonality true 40961 [ID Sima] - odkrycie osobowości
 • bucks.unlock_perk AlwaysWelcome true 40961 [ID Sima] - wieczyste zaproszenie
 • bucks.unlock_perk GarlicImmunity true 40961 [ID Sima] - odporność na czosnek
 • bucks.unlock_perk ResistanceSolis_Level2 true 40961 [ID Sima] - lepsza odporność na słońce
 • bucks.unlock_perk VampiricSlumber_Level2 true 40961 [ID Sima] - głębszy wampirzy sen
 • bucks.unlock_perk LoseHumanity_Fun true 40961 [ID Sima] - przyjemność nieśmiertelnych
 • bucks.unlock_perk EmotionalBurst_1 true 40961 [ID Sima] - wpływ na emocje
 • bucks.unlock_perk IrresistibleSlumber true 40961 [ID Sima] - obezwładniająca senność
 • bucks.unlock_perk ManipulateLifeSpirit true 40961 [ID Sima] - kontrolowanie sił życiowych
 • bucks.unlock_perk NocturnalAffinity_Level3 true 40961 [ID Sima] - wcielenie ciemności
 • bucks.unlock_perk Mesmerize true 40961 [ID Sima] - hipnoza
 • bucks.unlock_perk MistForm true 40961 [ID Sima] - postać mgły
 • bucks.unlock_perk PotentPower_2 true 40961 [ID Sima] - podstawowy okultyzm
 • bucks.unlock_perk PotentPower_3 true 40961 [ID Sima] - mistrzowski okultyzm
 • bucks.unlock_perk PotentPower_1 true 40961 [ID Sima] - zaawansowany okultyzm
 • bucks.unlock_perk LoseHumanity_Hygiene true 40961 [ID Sima] - bezwonność
 • bucks.unlock_perk ResistanceSolis_Level3 true 40961 [ID Sima] - całkowita odporność na słońce
 • bucks.unlock_perk ResistanceSolis_Level1 true 40961 [ID Sima] - odporność na słońce
 • bucks.unlock_perk VampireRun true 40961 [ID Sima] - superszybki bieg
 • bucks.unlock_perk EmotionalDampening_Level2 true 40961 [ID Sima] - zduszone emocje
 • bucks.unlock_perk TameTheThirst true 40961 [ID Sima] - opanowanie pragnienia
 • bucks.unlock_perk VampireCreation true 40961 [ID Sima] - stworzenie wampira
 • bucks.unlock_perk AlluringVisage_2 true 40961 [ID Sima] - wampirzy magnetyzm
 • bucks.unlock_perk VampiricStrength_Level2 true 40961 [ID Sima] - wampirza tężyzna
 • bucks.unlock_perk AlluringVisage_1 true 40961 [ID Sima] - wampirzy urok
 • bucks.unlock_perk AlluringVisage_3 true 40961 [ID Sima] - wampirza fascynacja
 • bucks.unlock_perk VampiricStrength_Level3 true 40961 [ID Sima] - wampirza moc
 • bucks.unlock_perk VampiricSlumber_Level1 true 40961 [ID Sima] - wampirzy sen
 • bucks.unlock_perk VampiricStrength_Level1 true 40961 [ID Sima] - wampirza siła
 • bucks.unlock_perk VampiricSlumber_Level3 true 40961 [ID Sima] - wampirzy trans

Kody na słabości wampirów:

 • bucks.unlock_perk Sunlight_Level3 true 40962 [ID Sima] - wrząca plazma
 • bucks.unlock_perk DayTime_Level1 true 40962 [ID Sima] - heliofobia
 • bucks.unlock_perk EternalSadness true 40962 [ID Sima] - wieczny smutek
 • bucks.unlock_perk FitfulSleeper_Level1 true 40962 [ID Sima] - niespokojny sen
 • bucks.unlock_perk Sunlight_Level2 true 40962 [ID Sima] - łatwopalne ciało
 • bucks.unlock_perk VampireWithAConscience true 40962 [ID Sima] - poczucie winy
 • bucks.unlock_perk InsatiableThirst true 40962 [ID Sima] - nienasycone pragnienie
 • bucks.unlock_perk DayTime_Level2 true 40962 [ID Sima] - silna heliofobia
 • bucks.unlock_perk DayTime_Level3 true 40962 [ID Sima] - więź z nocą
 • bucks.unlock_perk FitfulSleeper_Level2 true 40962 [ID Sima] - koszmarny sen
 • bucks.unlock_perk SleepOfTheUndead true 40962 [ID Sima] - sen nieumarłych
 • bucks.unlock_perk InefficientDrinker true 40962 [ID Sima] - niechlujne chłeptanie
 • bucks.unlock_perk Sunlight_Level1 true 40962 [ID Sima] - cienka skóra
 • bucks.unlock_perk UncontrollableHissing true 40962 [ID Sima] - niekontrolowane syczenie
 • bucks.unlock_perk UnpleasantAura true 40962 [ID Sima] - aura nieumarłych
 • bucks.unlock_perk WitheredStomach true 40962 [ID Sima] - skręt kiszek

Kody na zmianę pozycji wampira:

 • stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 202 - niższy wampir
 • stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 630 - wyższy wampir
 • stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1058 - wampirzy mistrz
 • stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1486 - wielki mistrz
 • stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1593 - pełny pasek

Klinika weterynaryjna

Poniżej wymienione wyrażenia należy wstawić w miejsce [kod] w bucks.unlock_perk [kod] true.

 • AdditionalVet_1 - dodatkowy weterynarz nr 1
 • SupplyQuality - odblokuj jakość weterynaryjnych dostaw
 • MoreCustomers - napływ klientów
 • LengthenImpatienceTimeout - cierpliwi pacjenci
 • AdditionalVet_2 - dodatkowy weterynarz nr 2
 • InspirationalSpeechSocial - inspirująca przemowa
 • LowerEmployeeTrainingCost - niższe koszty szkolenia pracowników
 • LowerChanceBadEvents - dobre zarządzanie
 • ReducePetStress - zmniejsz stres zwierząt
 • UnlockCASItem - płaszcz weterynarza

Pogoda

 • weather.summon_lightning_strike - Wywołuje uderzenie pioruna.
 • weather.lightning_strike_object [SimID] - Wywołuje uderzenie pioruna w określonego Sima.
  • Aby poznać ID danego Sima, należy użyć kodu: sims.get_sim_id_by_name [imię i nazwisko Sima].
 • seasons.set_season [x] - Zmiana pory roku.
  • W miejsce [x] należy wpisać:
  • 0 - lato
  • 1 - jesień
  • 2 - zima
  • 3 - wiosna
 • seasons.advance_season Zmienia porę roku na kolejną.

Poniżej wymienione wyrażenia należy wstawić w miejsce [kod] w weather.start_weather_event.

 • weather_sunny_cool - Słonecznie, chłodno
 • weather_sunny_warm - Słonecznie, ciepło
 • weather_cloudy_cool - Pochmurnie, chłodno
 • weather_cloudy_warm - Pochmurnie, ciepło
 • weather_sunny_freezing - Słonecznie, zimno
 • weather_sunny_burning - Słonecznie, gorąco
 • weather_heatwave - Wywołuje niebezpieczne upały
 • weather_rain_light_cool - Mżyście, chłodno
 • weather_rain_light_warm - Mżyście, ciepło
 • weather_rain_storm_cool - Burza, chłodno
 • weather_rain_storm_warm - Burza, ciepło
 • weather_rain_heavy_cool - Deszczowo, chłodno
 • weather_rain_heavy_warm - Deszczowo, ciepło
 • weather_snow_light_freezing - Śnieżyście, zimno
 • weather_snow_heavy_freezing - Śnieżyca, zimno
 • weather_snow_thundersnow - Wywołuje burzę