Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 2

Kody do The Sims 2 – lista kodów do gry The Sims 2. Kodów używa się w celu ułatwienia gry lub osiągnięcia celów niemożliwych dla początkujących. Aby wpisać kod należy wcisnąć jednocześnie klawisze Shift, Ctrl i C. Niektóre kody źle używane, zwłaszcza zaczynające się na boolProp, mogą spowodować trwałe uszkodzenie gry lub otoczenia.

Cecha Kreatywny TS4.png
Wskazówka
Kody przestają działać po wyłączeniu gry.

Zwykłe kody

Pieniądze, aspiracja i wiek

 • AgeSimsCheat [on/off]
  • on - powoduje pokazywanie się kategorii "Set Age", w której są opcje wyboru grupy wiekowej
  • off - ukrywa tę kategorię
 • aging [on/off]
  • on - włącza starzenie się Simów
  • off - wyłącza starzenie się Simów
 • aspirationLevel [0-5] - ustawia poziom aspiracji
 • aspirationPoints [liczba] - dodaje ustaloną ilość punktów aspiracji
  • liczba - ilość punktów aspiracji
 • disablePuppyKittenAging [on/off][TS2:Z]
  • on - wyłącza starzenie się zwierzaków
  • off - włącza starzenie się zwierzaków
 • familyFunds [rodzina] [+/-/[nic]][ilość] - zmienia ilość pieniędzy danej rodziny
  • rodzina - nazwa rodziny
  • ilość - ilość simoleonów
   • "+" - dodaje daną ilość simoleonów
   • "-" - odejmuje daną ilość simoleonów
   • [nic] - ustawia daną ilość simoleonów
 • kaching - dodaje 1000 simoleonów
 • lockAspiration [on/off]
  • on - blokuje poziom aspiracji na danym poziomie dla wszystkich Simów na parceli
  • off - odblokowuje poziom aspiracji
 • motherlode - dodaje 50000 simoleonów

Parcele i budowanie

 • changeLotClassification [low/middle/high] - zmienia klasyfikację parceli
  • low - niska
  • middle - średnia
  • high - wysoka
 • printLotClass - wyświetla komunikat o klasyfikacji parceli
 • clearLotClassValue - usuwa klasyfikację parceli
 • changeLotZoning [...] - zmienia rodzaj parceli
 • moveObjects [on/off]
  • on - pozwala na ustawianie mebli w miejscach, w których się nie da (np. tam gdzie stoi coś innego), można też przestawiać Simów, skrzynkę pocztową itp., nie można przestawić niektórych obiektów, jak słuchawki od telefonu stacjonarnego
  • off - wyłącza powyższy kod
 • roofSlopeAngle [15-75][TS2:NŻ] - ustawia kąt dachu
  • domyślnie 45
 • setHighestAllowedLevel [liczba] - ustawia maksymalny limit poziomów. Zbyt duży limit może wywołać crash gry
  • domyślnie 5
 • setQuarterTilePlacement [on/off] (aby stawiać obiekty poza siatką, trzeba wcisnąć CTRL + F)
  • on - włącza możliwość stawiania obiektów poza siatkę (1 kratka = 4x4 kratki)
  • off - wyłącza możliwość stawiania obiektów poza siatkę

Usuwanie

 • deleteAllAwnings[TS2:WB] - usuwa wszystkie markizy
 • deleteAllCharacters - działa tylko w widoku otoczenia. Usuwa wszystkich Simów z otoczenia. Powoduje uszkodzenie otoczenia
 • deleteAllFences - usuwa wszystkie płoty
 • deleteAllHalfwalls - usuwa wszystkie półścianki
 • deleteAllObjects [doors/windows/stairs] - usuwa wybrane obiekty
  • doors - drzwi
  • windows - okna
  • stairs - schody
 • deleteAllWalls - usuwa wszystkie ściany

Otoczenie

 • modifyNeighborhoodTerrain [on/off]
  • on - włącza modyfikowanie terenu otoczenia
  • off - wyłącza modyfikowanie terenu otoczenia
   • edytowanie niektórych krawędzi terenu zawiesza grę
   • edytowania terenu nie da się cofnąć
   • można zmieniać teren jedynie niezajęty przez parcele lub mosty
   • sposób użycia: w widoku otoczenia kliknij i przeciągnij na odpowiedni teren (zielony - prawidłowo, czerwony - nieprawidłowo)
    • p - wygładza teren
    • [ - podwyższa teren
    • ] - obniża teren
    • \ - wyrównuje teren
 • terrainType [Temperate/Desert/Dirt/Concrete] - ustawia typ terenu
  • czasami powoduje niepoprawne wyświetlanie terenu, należy wtedy przejść do innego otoczenia i wrócić
   • Temperate - trawa
   • Desert - pustynia
   • Dirt - ziemia
   • Concrete - beton

Simowie i kariera

 • addNeighborToFamilyCheat [on/off]
  • on - w interakcjach z innymi Simami pojawi się "Add Sim to Family", który po wybraniu dodaje Sima do rodziny (nie działa na zwierzakach)
  • off - wyłącza możliwość dodania Sima do rodziny tym sposobem
 • dumpNPCCount - pokazuje ilość NPC w podzieleniu na grupy
 • forcetwins - wymusza bliźniaki u ciężarnych Simów
 • maxMotives - po wpisaniu, potrzeby wszystkich Simów na parceli wypełniają się
 • motiveDecay [on/off]
  • on - potrzeby Simów będą spadać
  • off - potrzeby Simów będą stałe
 • PlumbBobToggle - ukrywa kryształek, ponowne wpisanie tego kodu przywraca go
 • showHeadlines [on/off]
  • on - pokazuje myśli i wypowiedzi
  • off - ukrywa myśli i wypowiedzi
 • stretchSkeleton [0-?] - rozciąga fragmenty ciała Sima
 • unlockCareerRewards - odblokowuje nagrody kariery

Czas i gra

 • AutoPatch [on/off] - gdy jeszcze strona The Sims 2 istniała, można było pobierać automatycznie łatki do gry
  • on - włącza automatyczne sprawdzanie, czy jest dostępna łatka
  • off - wyłącza automatyczne sprawdzanie
 • bugJarTimeDecay [on/off][TS2:CPR]
  • on - po pewnym czasie owady w słoikach umrą
  • off - owady będą żyły wiecznie
 • exit - chowa okienko do wpisywania kodów
 • expand - powiększa okienko do wpisywania kodów, działa tak samo jak `
 • help [kod/[nic]]
  • kod - po wpisaniu danego kodu, pokazuje opis
  • [nic] - jeśli się tylko wpisze "help", pokazuje listę kodów
 • quit - wyłącza grę
 • setHour [0-23] - ustawia godzinę
 • slowMotion [0-8] - ustawia spowolnienie gry
  • 0 - normalne tempo
  • 8 - najwolniejsze tempo

Dodatkowe kody

Cecha Kreatywny TS4.png
Wskazówka
Niektóre z tych kodów mogą wymagać modyfikacji plików gry.
 • allMenus [on/off]
  • on - sprawia, że wszystkie interakcje są dostępne
  • off - pokazuje tylko niektóre interakcje
 • debugSocial [on/off]
  • on - gra będzie pytała, jak Sim ma zareagować na interakcję
  • off - Simowie będą automatycznie reagować na interakcje wg poziomu relacji
 • money [+/-/[nic]][ilość] - zmienia ilość pieniędzy danej rodziny
  • "+" - dodaje daną ilość simoleonów
  • "-" - odejmuje daną ilość simoleonów
  • [nic] - ustawia daną ilość simoleonów
  • ilość - ilość simoleonów
 • loadLot "[nazwa parceli]" - po wpisaniu w widoku otoczenia lub na parceli gra przenosi gracza na określoną parcelę (przydatne przy ukrytych parcelach)

Zaawansowane kody

Cecha Kreatywny TS4.png
Wskazówka
Kody z boolProp można przełączać na kilka sposobów: 1 i 0, on i off lub true i false (odpowiednio włączają i wyłączają kody, przy których się je wpisze).

Tryb testowy

 • boolProp TestingCheatsEnabled [true/false]
  • true - włącza kody testowe
  • false - wyłącza kody testowe

Wyświetlanie

 • boolProp enablePostProcessing [true/false]
  • true - włącza post processing
  • false - wyłącza post processing
 • boolProp displayNeighborhoodRoads [true/false]
  • true - pokazuje drogi
  • false - ukrywa drogi
 • boolProp displayNeighborhoodFlora [true/false]
  • true - pokazuje roślinność w widoku otoczenia
  • false - ukrywa roślinność w widoku otoczenia
 • boolProp displayNeighborhoodWater [true/false]
  • true - pokazuje wodę w widoku otoczenia
  • false - ukrywa wodę w widoku otoczenia
 • boolProp displayPaths [true/false]
  • true - pokazuje ścieżki, którymi poruszają się Simowie
  • false - przestaje pokazywać ścieżki
 • boolProp lotInfoAdvancedMode [true/false]
  • true - po kliknięciu na parcelę automatycznie pokazuje wszystkie informacje
  • false - po kliknięciu na parcelę automatycznie pokazuje zdjęcie rodziny, nazwisko i simoleony
 • boolProp displayLookAtBoxes [true/false]
  • true - pokazuje sześcian w kierunku, w którym Sim patrzy
  • false - ukrywa sześcian
 • intProp censorgridsize [0-8] - Nie działa, jeśli zainstalowany jest dodatek Nocne życie lub wyższy. Ustawia rozmiar cenzury

Zwierzaki[TS2Z]

 • boolProp ControlPets [true/false]
  • true - daje możliwość kontrolowania zwierzaków
  • false - blokuje kontrolowanie zwierzaków
 • boolProp DisablePuppyKittenAging [true/false]
  • true - wyłącza starzenie się zwierzaków
  • false - włącza starzenie się zwierzaków
 • boolProp PetActionCancel [true/false]
  • true - włącza możliwość anulowania interakcji zwierzaków
  • false - wyłącza możliwość anulowania interakcji zwierzaków

Budowanie

 • boolProp snapObjectsToGrid [true/false]
  • true - stawia obiekty według siatki
  • false - stawia obiekty wbrew siatce
 • boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]
  • true - pozwala na stawianie obiektów na ukos
  • false - nie pozwala na stawianie obiektów na ukos
 • boolProp locktiles [true/false]
  • true - blokuje stawianie płytek podłogowych na ulicy i na granicy parceli
  • false - pozwala na stawianie płytek podłogowych na ulicy i na granicy parceli
 • boolProp constrainFloorElevation [true/false]
  • true - blokuje podnoszenie i upuszczanie terenu, jeśli w tym miejscu są obiekty
  • false - odblokowuje podnoszenie i upuszczanie terenu w miejscach, gdzie stoją obiekty
 • boolProp showFloorGrid [true/false]
  • true - pokazuje siatkę w trybie budowania i kupowania
  • false - ukrywa siatkę w trybie budowania i kupowania
 • boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]
  • true - blokuje niektóre opcje budowania w akademiku
  • false - odblokowuje wszystkie opcje budowania
 • boolProp aptBaseLotSpecificToolsDisabled [true/false]
  • true - blokuje niektóre opcje budowania w apartamencie
  • false - odblokowuje wszystkie opcje budowania
 • boolProp allObjectLightsOn true - włącza wszystkie światła, komputery i telewizory

Możliwości kodu boolProp TestingCheatsEnabled

Cecha Kreatywny TS4.png
Wskazówka
Po przytrzymaniu Shift'a klikając na dany obiekt, można zobaczyć debugowe menu.

Wskaźniki

 • Aby poprawić wskaźniki, trzeba mieć włączony kod boolProp TestingCheatsEnabled true i czarny tekst w prawym, górnym rogu. Jeśli te warunki są spełnione, będzie można to robić. Można przesuwać wskaźniki osobowości, związków, potrzeb, zainteresowań, reputacji[TS2:NS] i umiejętności

Obiekty

Prawie każdy

 • Force Error - wywołuje błąd, po którym na środku okna gry pokazuje się okno dialogowe z wyborem "Delete", "Reset" i "Cancel". "Delete" usuwa. "Reset" resetuje obiekt/Sima. "Cancel" anuluje.

Obiekty, które mogą się zepsuć

 • Działa z telewizorami, zlewami, umywalkami, wannami, toaletami, komputerami, pianinami, fortepianami, syntezatorami i windami
  • Telewizory - "Repair Level"
  • Zlewy i umywalki - "*Break"
  • Wanny i prysznice - "Break"
  • Toalety - "*Set Clogged State" > "Clogged"
  • Komputery - "*Break"
  • Pianina i fortepiany - "Break"
  • Syntezatory - "*Break"
  • Windy - "Debug - Plummet" (może zabić Sima)

Obiekty które mogą się pobrudzić

 • Blaty, wysepki kuchenne, kuchenki, prysznice, toalety, zlewy i umywalki - po kliknięciu z Shift'em na obiekt, będzie opcja "*Set Dirty State...", w której będzie "Dirty", "Clean" i "Ultra-Clean". Wybranie opcji "Dirty" zabrudzi dany obiekt, "Clean" wyczyści, a "Ultra-Clean" wyczyści maksymalnie.
 • Wanny - tutaj wystarczy kliknąć opcję "Dirty", nie da się wyczyścić bez pomocy Sima
 • Kuwety - "Odetkaj" czyści, "Wymiotuj" powoduje brud i muchy, "Wyczyść" - brud, muchy i smród

Skrzynka pocztowa (Niektóre)

 • Interaction - Object Error - Resetuje Sima
  • Przydatne, jeśli Sim utknie poza światem
 • *House...
  • Make All Motives Dynamic - potrzeby będą dynamiczne
  • Display lot value - ?
 • Teleport Here - teleportuje Sima przed skrzynkę pocztową
 • Make All Motives Static - potrzeby będą statyczne
 • Show Facial Anims - Sim wykonuje animacje twarzy
 • Invite all Neighbors - zaprasza wszystkich sąsiadów
 • Make Friends for Me - zaprzyjaźnia Sima z innymi
 • Make All Happy - uszczęśliwia wszystkich, działa tak samo jak maxMotives
 • Make me know everyone - zapoznaje Sima z wszystkimi
 • Create Break Inducer - obiekty będą się ciągle psuły
 • Make NPC ... - przywołuje daną postać NPC
 • Make NPC...
  • Good Witch - tworzy dobrą wiedźmę
  • Bad Witch - tworzy złą wiedźmę

Urna lub nagrobek (Niektóre)

 • DEBUG - Break-Repair - w zależności w jakim stanie jest urna, psuje lub naprawia. Nie działa na nagrobkach
 • Debug...
  • Walk Likea Ghost - Sim chodzi jak duch (mogą wystąpić błędy)
 • Set Death Type... - zmienia przyczynę śmierci Sima
  • Drown - utonięcie
  • Satelite - upadek satelity
  • Elect - porażenie prądem
  • Fright - strach
  • Starv - głód
  • Flies - zjedzenie przez muchy
  • Fire - pożar
  • Disease - choroba
  • Old Age - starość

Schody

 • Zejdź - Sim schodzi ze schodów
 • Wejdź - Sim wchodzi po schodach
 • Walk... - ustawia chód Sima
  • Normal - domyślny chód
  • Run - Sim będzie biegał
  • Sad - smutny chód
  • Mad - Sim będzie chodzić tak, jakby był zdenerwowany
  • Happy - wesoły chód

Sim (Niektóre)

 • Make Selectable - czyni Sima możliwym do wybrania, nawet jeśli nie mieszka na parceli
 • Make Unselectable - czyni Sima niemożliwym do wybrania. Jeżeli się to zrobi na jedynym Simie w rodzinie, gra zachowa się tak, jakby każdy Sim zmarł
 • Make vampire / Cure vampire - zmienia Sima w wampira lub na odwrót

Sim (Spawn...) (Niektóre)

 • Tombstone of L and D
  • New Toddler/Child/Adult/Teen/Elder Male/Female - tworzy nowego Sima
  • Add Neighbor To Family... - pokazuje Simów, których można dodać do rodziny
  • Get Pregnant with... - Sim zachodzi w ciążę z danym Simem
  • Make me Alien Pregnant - Sim będzie w kosmicznej ciąży niezależnie od płci
  • Rename Sim - zmienia imię Sima
 • Rodney's Death Creator
  • "Die of Old Age" – Sim umiera ze starości
  • "Die of Disease" – Sim umiera przez chorobę
  • "Die of Satelite" – Sima zabija satelita
  • "Die of Starvation" – Sim zagładza się za śmierć
  • "Die by Flies" – Sim umiera zjedzony przez muchy
  • "Die of Lightning" – Sim umiera porażony piorunem[TS2:CPR]
  • "Die from Fright" – Sim dostaje zawału
  • "Die of Drowning" – Sim się topi
  • "Die of Electrocution" – Sim umiera porażony prądem
  • "Die of Fire" – Sim ginie w płomieniach
  • "Die by Hail" – Sim umiera od gradobicia[TS2:CPR]
 • Sim Modder
  • Set Age... - zmienia wiek
   • Me([Imię Sima])... - dla wybranego Sima
   • Other Sim... - dla innego Sima
   • All Sims... - dla wszystkich Simów
    • Toddler - na małe dziecko
    • Child - na dziecko
    • Teen - na nastolatka
    • Adult - na dorosłego
    • Elder - na emeryta
  • Vampire
   • Make Vampire - zmienia w wampira
   • Cure Vampire - zmienia wampira w normalnego Sima
  • Aspiration
 • New Servo - nowy sługus
 • Genie Lamp - lampa dżina
 • Wishing Well - studnia życzeń

Pragnienia i obawy

 • Aby spełnić pragnienie lub obawę, trzeba kliknąć na nie z wciśniętym Ctrl'em. Niektórych jednak nie da się spełnić w ten sposób (np. pragnienia o adopcji zwierzaków).
Advertisement