The Sims 2: Na studiach TS3SŻEra.png The Sims 4: Uniwersytet

Stypendium – dodatkowy zasiłek pieniężny dla Sima studiującego na uniwersytecie. Stypendia można zdobyć przeważnie dzięki wysoko rozwiniętym umiejętnościom. Występuje w The Sims 2: Na studiach, The Sims 3: Studenckie życie oraz The Sims 4: Uniwersytet.

The Sims 2: Na studiach

Gdy nastolatek przygotowuje się na studia, ma prawo ubiegać się o stypendium. Aby złożyć wniosek, musi skorzystać z komputera albo telefonu. Stypendia przyznawane są na podstawie różnych kryteriów, takich jak wysoki poziom umiejętności lub dobre stopnie. Dzięki zdobytym umiejętnościom Sim doskonale poradzi sobie w przyszłości na rynku pracy. Wszyscy nastolatkowie idący na studia zaczynają od §500; stypendium stanowi dodatek do tej sumy. Uczelnie nie pobierają czesnego oprócz rachunków, więc Sim będzie mógł się cieszyć dużą kwotą do wykorzystania na pierwszy semestr.

The Sims 3: Studenckie życie

Młodzi dorośli i starsi Simowie mogą ubiegać się o stypendia, przystępując do testu umiejętności z zestawu powitalnego, który na początku gry przynosi lama. Jeśli nie przyjdzie, można go kupić w trybie kupowania. Podejście do tego egzaminu nie jest wymagane, ale zalecane. Po przejściu testu Sim natychmiast otrzymuje rezultaty. W teście umiejętności dla każdej specjalizacji są podrzędne wyniki, od 100 do 400. Maksymalny całkowity wynik, jaki Sim może zdobyć, to 2400. Aby osiągnąć lepszy rezultat w danej specjalizacji, należy rozwijać umiejętności lub związaną z nią karierę.

Stypendia przyznawane są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanej w teście:

  • 1200 punktów Częściowe stypendium o wartości 1000 §
  • 1800 punktów Pełne stypendium o wartości 2500 §
  • 2000 punktów Sim otrzymuje pozytywny nastrójnik

The Sims 4: Uniwersytet

Tak jak w The Sims 2 możemy składać o nie wniosek już przed studiami. Dodatkowo pojawiła się nowa opcja z wysłaniem e-maila do dawnego wychowawcy, który pomaga Simowi z wyborem stypendium. Gdy Sim złoży wniosek, nie zawsze zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Jeśli jednak będzie, Sim otrzyma dodatkowe fundusze. Istnieje możliwość, że zasiłek zostanie Simowi odebrany z powodu słabych ocen. Występują różne rodzaje stypendiów, takie jak: dla rodziców, dla biednych Simów, dla Simów mieszkających w danym otoczeniu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.