Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims Średniowiecze: Piraci i bogaci
Dread Pirate.jpg

Straszny Piratcecha legendarna, którą możemy nadać Simowi w The Sims Średniowiecze: Piraci i Bogaci. Dzięki niej nasz Sim zyskuje tytuł Strasznego Pirata i staje się postrachem wszystkich mórz i Oceanów! Co ciekawe, można zdobyć tę cechę, nawet będąc wrogiem piratów i sprzymierzeńcem Gildii.

Atrybuty

  • Zyskujesz nowy tytuł Strasznego Pirata!
  • Raz dziennie dostajesz część z pirackich łupów.
  • Możesz organizować pirackie napady na statki kupieckie.
Advertisement