Simspedia
Advertisement
Simspedia

Poniżej znajduje się regulamin Simspedii. Każdy jest zobowiązany do jego przestrzegania.

1. Regulamin

§1. Regulamin ten jest dokumentem, który opisuje zasady działania Simspedii.
§2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do edytowania regulaminu w celu utworzenia możliwie najlepszej wersji; wszyscy użytkownicy mogą wnieść pomysły na poprawki do regulaminu na jego dyskusji.
§3. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika, zarówno zalogowanego, jak i niezalogowanego.
§4. Regulamin nie jest jedynym zbiorem praw tu obowiązującym. Obowiązują tu też Terms of Use (ToU) Fandomu, zasady kultury osobistej oraz amerykańskie prawo (Fandom jest firmą amerykańską).

2. Simspedia

§5. Simspedia jest wolną encyklopedią na temat serii The Sims i gier z nią spokrewnionych.
§6. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo do edytowania jej, chyba że dokona wandalizmu lub innego czynu szkodzącego stronie.
§7. Simspedia jest dobrem publicznym. Ani założyciel, ani administratorzy nie są jej właścicielami.
§8. Stwierdzenie wolna encyklopedia nie oznacza braku zasad. Wręcz przeciwnie, panują tu zasady, opisane w tymże regulaminie.
§9. Na Simspedii istnieje szereg dodatków społecznościowych, nie tworzy to jednak z niej portalu społecznościowego - strona wciąż ma charakter encyklopedyczny.
§10. Simspedia nie jest:
 • miejscem na wszelkiego rodzaju reklamy;
 • stroną pomocy technicznej;
 • oficjalną stroną o grze;
 • hostingiem zdjęć i innych rzeczy;
 • serwisem społecznościowym;
 • miejscem na treści prywatne.

3. Użytkownicy

§11. Pojęcie użytkownik oznacza każdego, kto odwiedza stronę, bez względu na to, czy ma konto i czy edytuje.
§12. Użytkownik jest zobowiązany do:
 • zapoznania się z tutejszym regulaminem, zasadami i zwyczajami, i zastosowaniem się do nich;
 • przestrzegania netykiety.
§13. Nazwa użytkownika:
 • musi być możliwa do odczytania (nie dotyczy to użytkowników, którzy pod nieczytelną nazwą dokonali dużej liczby edycji na innych wiki);
 • nie może przypominać nazwiska osoby publicznej;
 • nie może przypominać numeru IP;
 • nie może nawiązywać ani propagować nazizmu, faszyzmu, nacjonalizmu, seksizmu i rasizmu;
 • nie może wyrażać poglądów politycznych i religijnych użytkownika;
 • nie może być wulgarna;
 • nie powinna przypominać istniejących nicków (nie dotyczy użytkowników którzy zarejestrowali się i dokonali dużej liczby edycji na innych wiki).
§14. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo do:
 • edytowania (z wyjątkiem zabezpieczonych stron);
 • kontaktowania się z innymi użytkownikami i otrzymywania od nich pomocy;
 • wyrażania własnego zdania;
 • bycia szanowanym przez innych.
§15. Wraz z utworzeniem konta, doświadczeniem (i w niektórych przypadkach - pozytywnym zdaniem innych) użytkownik może uzyskać większe możliwości, co jednak nie czyni go lepszym.
§16. Użytkownicy mogę się ze sobą komunikować poprzez:
 • tablice wiadomości;
 • forum;
 • Discord;
 • niektóre strony projektu.
§17. Biurokrata może nadać bez głosowania aktywnemu użytkownikowi uprawnienie automatyczny rewert, jeśli uzna to za stosowne, umożliwiające szybkie wycofanie edycji zbędnych i wandalizmów. Może także nadać inne uprawnienia, co zostało opisane poniżej.

4. Administracja

§18. Administracja Simspedii dzieli się na moderatorów, zwykłych administratorów oraz biurokratów.
§19. Każda z tych grup ma różne zakresy uprawnień.
§20. Do obowiązków administracji należy:
 • pilnowanie porządku na Simspedii:
  • cofanie wandalizmów;
  • usuwanie artykułów i plików złej jakości i niezgodnymi ze zwyczajami i zasadami;
  • dbanie o jakość artykułów;
 • pomoc nowym użytkownikom;
 • karanie użytkowników.
§21. Decyzję o przyznaniu uprawnień podejmują użytkownicy wraz z członkami administracji poprzez odpowiednie środki, takie jak Discord czy też strony głosowań.
§22. Odebranie uprawnień członkowi administracji następuje, gdy członek administracji będzie nieaktywny przez ponad miesiąc lub nie będzie używał swoich uprawnień.
 • Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niespodziewanie administrator zacznie zdecydowanie łamać regulamin i nadużywać uprawnień. Wówczas można mu odebrać je od razu.

5. Artykuły

§23. Artykuły na Simspedii muszą być związane z serią The Sims i grami z nią związanymi.
§24. Edytując artykuł, należy:
 • przestrzegać neutralnego punktu widzenia;
 • nie popełniać błędów językowych;
 • zadbać o schludność kodu i końcowego wyglądu strony.
§25. Zabronione jest używanie w artykułach wulgaryzmów, usuwanie ich treści oraz wprowadzanie niewłaściwych informacji. Tego typu edycje są uważane za wandalizmy.

6. Pliki

§26. Przesłane na Simspedię pliki muszą posiadać dodaną informację o prawach autorskich (licencję).
§27. Przesyłając plik należy go nazwać po polsku, krótko opisując, co przedstawia.
 • Zabronione są domyślne nazwy typu Screenshot..., Snapshot... i podobne, gdyż nie są one opisowe.
§28. Przesyłane pliki powinny być związane z tematyką Simspedii i występować w artykułach. Można przesyłać inne pliki, lecz w umiarze.
§29. Jeśli plik nie będzie przestrzegał powyższych zasad administrator może go usunąć.

7. Dodatki społecznościowe

§30: Dodatkami społecznościowymi są nazywane fanony, blogi i forum.
§31: Jak napisano wyżej, dodatki społecznościowe są mniej ważne niż encyklopedia.
§32: Dodatki społecznościowe nie mogą być traktowane jako jedyny aspekt Simspedii.

8. Discord

§33: Discord zastępuje na Simspedii czat. Wejść na niego mogą zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani użytkownicy.
§34: Na Discordzie obowiązują zasady netykiety i regulamin. Zabronione zachowania to między innymi:
 • stosowanie wulgarnego języka;
 • rozpowszechnianie treści o podłożu seksualnym;
 • rozpowszechnianie dyskryminujących poglądów;
 • ataki personalne;
 • reklamowanie innych stron;
 • trolling;
 • wysyłanie łańcuszków;
 • spamowanie.

9. Blokady

§35. Każdy administrator ma prawo zablokować użytkownika, jeśli ma ku temu powód.
§36. Przy wyborze długości blokady znaczenie mają:
 • rodzaj konta lub jego brak (zalogowany, adres IP, zakres adresów IP);
 • która jest to blokada danego użytkownika;
 • jego staż;
 • waga wykroczenia;
 • opinia blokującego administratora.
§37. Administrator może zdjąć blokadę nałożoną przez siebie lub innego administratora, jeśli ma ku temu powód.
Advertisement