FANDOM


Sim City 3000 Box
SimCity 3000
Trzecia część serii SimCity
Sc3k
Potocznie:
SC3K
Sc3k
SimCity 3000 – strategiczno-ekonomiczna gra komputerowa, w której gracz, wcielając się w burmistrza ma za zadanie zbudować wirtualne miasto i zarządzać nim. SimCity 3000 jest trzecią odsłoną SimCity stworzonej przez Willa Wrighta i firmę Maxis. Jej poprzednikiem jest SimCity 2000, zaś następcą SimCity 4.

Historia i zmiany w grze

W lecie 1997, Maxis ogłosiło, że będzie wydana nowa odsłona SimCitySimCity 3000. Nowa gra miała zaoferować pełną grafikę 3D i pozwolić graczom na poruszanie się po mieście w pełnym trójwymiarze. Miały być trójwymiarowe modele samochodów, łodzi, samolotów i ludzi. Ale Maxis musiało zmienić plany, ponieważ przeciętny gracz nie posiadał wystarczająco dobrego sprzętu komputerowego, by móc zagrać w nowe trójwymiarowe SimCity. Dlatego gra została zaprojektowana od nowa.

Projektanci SimCity sięgnęli po wypróbowany już rzut izometryczny znany graczom z poprzedniej odsłony – SimCity 2000. W SimCity 3000 jednak zwiększono liczbę kolorów z 256 do 64000, co dało niezwykłe – jak na tamte czasy – wrażenia wizualne. Oprócz lepszej grafiki, Maxis zaoferował graczom możliwość obrócenia planszy gry. Każdy budynek w grze można zobaczyć z czterech stron. Ponadto, wiele budynków posiada własne animacje, np. w parkach można zauważyć kręcącą się karuzelę, a na obiektach Przemysłowych obracające się anteny satelitarne. Przebudowano też interfejs. Gazety zastąpiono Nowinkami i paskiem u dołu ekranu, w którym przesuwają się nagłówki. Rozbudowano narzędzia budżetu i zarządzania miastem. Po raz pierwszy też wprowadzono doradców i petentów, którzy pomagają w grze, choć bywają też natrętni. Nowością w grze jest dźwięk stereo. W SimCity 3000 wprowadzono starzenie się budynków służb komunalnych: elektrowni, pomp oraz spalarni odpadów i centrów recyklingu. Starzenie doprowadza do zmniejszenia wydajności pracy, a po pewny czasie może dojść do zniszczenia budowli, co w przypadku elektrowni atomowej może mieć daleko idące skutki, takie jak skażenie promieniotwórcze. Po raz pierwszy wprowadzono miasta sąsiednie, z którymi gracz może handlować: wodą, energią elektryczną i odpadami. Nowością są też nagrody, które dostaje się za dobre zarządzanie miastem. Niektóre z nich podnoszą standard życia mieszkańców, podnoszą wartość ziem itp. Wśród nich są takie, które przynoszą miastu dochód, ale nie cieszą się popularnością wśród mieszkańców.

SimCity 3000 jest pierwszą z grą w serii SimCity, która oddaje prawdziwą naturę miasta. W mieście widać przechodniów spacerujących po chodnikach, bawiących się w parkach, widać również samochody, których jest kilkanaście typów. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji gry, samochody te indywidualnie poruszają się po wyznaczonych przez symulator ruchu gry, trasach. W dodatku każdy samochód również jest trójwymiarowy i nie jest – tak jak wcześniej – tylko kropką na ulicy. Ważną cechą SimCity 3000 jest możliwość ukształtowania terenu: można tworzyć rzeki, jeziora i góry. W przeciwieństwie do poprzednich wersji zależnie od wysokości zmienia się kolor planszy od jasnozielonego (niziny) przez brązowy (wyżyny) do białego (góry). Wprowadzone zostały też różne rodzaje drzew (zależnie od wysokości): palmy, dęby i inne (w SimCity 2000 były tylko sosny).

W SimCity 3000 zwiększono czterokrotnie ilość powierzchni do budowy, aby zobaczyć swoje miasto w całej krasie trzeba wziąć największe oddalenie. Zwiększona została też rozdzielczość do 1280 × 1024.

Maxis zaoferowało również wiele wtyczek do SimCity 3000, poczynając od nowych budynków (również tych stworzonych przez fanów) do nowych katastrof. Został położony nacisk na internetowy aspekt gry, dlatego oficjalna strona została mocno rozbudowana, a z poziomu gry można również wejść na oficjalną stronę.

Transport

SimCity 3000 oferuje dużą ilość narzędzi do stworzenia efektywnego systemu transportowego. Gracz może budować: drogi, autostrady, linie kolejowe, metro, przystanki autobusowe oraz połączenia metra i kolei.

Drogi i autostrady

Drogi pełnią rolę podstawowego środka transportu Simmiasta. Można je rozmieszczać pojedynczymi segmentami lub rozciągać w postaci linii poziomej, pionowej lub po przekątnej. Dwie lub trzy tworzą aleję z drzewami.

Autostrady są dostępne od 1940 roku. Autostrada jest budowana na wiadukcie i jest wielopasmowa. Zapewnia szybki przejazd do odległych części miasta. Pod autostradą mogą przejść drogi i linie kolejowe. W dodatku drogi można połączyć z autostradą specjalnymi zjazdami dzięki, którym mieszkańcy mogą wjechać ze zwykłej drogi na drogę szybkiego ruchu.

Komunikacja miejska

W skład komunikacji miejskiej wchodzą: autobusy, metro i kolej. Każdy środek transportu charakteryzuje się określoną pojemnością i kosztami obsługi. Najtańsze są autobusy, a najdroższe metro. Transport publiczny skutecznie rozwiązuje problemy komunikacyjne miasta, zmniejszając korki oraz niwelując zanieczyszczenie.

Stworzenie komunikacji autobusowej polega na ustawieniu przystanków (dostępne od 1920 roku) w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Przystanki powinny być ustawione dość blisko siebie, by Simowie chcieli z nich korzystać.

Budowa kolei wymaga położenia torów oraz wybudowania stacji kolejowych.

Żeby wybudować metro (dostępne od 1910) należy najpierw wydrążyć tunel, a następnie nad nim postawić stację metra. Wraz z wynalezieniem metra udostępniona zostaje opcja połączenia metra i kolei, dzięki czemu można np. na obszarze o niskiej gęstości wybudować kolej, a w centrum metro i zaoszczędzić w ten sposób pieniądze.

Odpowiednie zarządzenia przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania komunikacji miejskiej.

Służby komunalne

Służby komunalne to instytucje zajmujące się dostarczaniem energii, wody oraz usuwaniem odpadów. Służby komunalne nie generują comiesięcznych kosztów utrzymania.

Elektrownie

Rodzaj elektrowni Wpływ na środowisko Koszt i ilość produkowanej energii Rok wynalezienia
Węglowa Bardzo duże zanieczyszczenie środowiska
 • 5000 §
 • 6000 MWh
1900
Olejowa Nieco mniejsze zanieczyszczenie niż w przypadku elektrowni węglowej
 • 8500 §
 • 7000 MWh
1900
Gazowa Małe zanieczyszczenie
 • 4500 §
 • 3000 MWh
1955
Atomowa Znikome zanieczyszczenie. Możliwość skażenia radioaktywnego.
 • 20000 §
 • 16000 MWh
1965
Wiatrowa Brak zanieczyszczeń
 • 250 §
 • 200 MWh
1980
Słoneczna Brak zanieczyszczeń
 • 15000 §
 • 5000 MWh
1990
Mikrofalowa Brak zanieczyszczeń
 • 30000 §
 • 14000 MWh
2020
Termojądrowa Minimalne zanieczyszczenie
 • 50000 §
 • 50000 MWh
2050
1

Inna wersja okładki

Obiekty wodociągowe

Każdemu miastu trzeba zapewnić odpowiednią ilość wody oraz trzeba ją rozprowadzić. Do tego służą pompy, wieże ciśnień, odsalarnie i wodociągi. Ponieważ rozwój miasta pociąga za sobą wzrost zanieczyszczenia, trzeba również budować oczyszczalnie ścieków. Strefy, w których brakuje wody, charakteryzują się wysoką łatwopalnością i nie są w pełni rozwinięte. Przy dłuższym braku wody może dojść do wyludnienia danej strefy.

 • Wodociągi to rury, którymi płynie słodka woda od pomp do budynków, które jej potrzebują. Wodociąg zaopatruje w wodę obszar w promieniu 7 segmentów
 • Stacja pomp czerpie wodę z powierzchniowych zbiorników wodnych, takich jak rzeki i jeziora. Pompy pobierają tylko wodę słodką. Duży poziom zanieczyszczeń zmniejsza ich wydajność
 • Wieża ciśnień pompuje wodę z podziemnego źródła. Wieże ciśnień mogą stać w dowolnym obszarze miasta. Tak jak w przypadku pomp zanieczyszczenie zmniejsza wydajność
 • Odsalarnia wody czerpią wodę z mórz i przerabiają ją na wodę słodką. Są to najwydajniejsze z pomp. Odsalarnie trzeba budować na brzegu morza. Zanieczyszczenie morza zmniejsza wydajność
 • Stacja uzdatniania wody filtruje wodę i umożliwia sprawne działanie pompom. W SimCity 3000 istnieje możliwość handlu wodą. Można ją zarówno kupować jak i sprzedawać. Jeśli miasto nie wywiąże się z umowy zapłaci karę ustaloną podczas podpisywania umowy.

Usuwanie śmieci

Miasto zawsze produkuje śmieci, które każdy burmistrz miasta jest zobowiązany usuwać, w przeciwnym razie zostają one na ulicach przez co zmniejszają wartość ziemi i średnią długość życia, jak i powodują opuszczanie stref. Gra dysponuje paroma skutecznymi sposobami pozbycia się odpadów:

 • Wysypisko śmieci gromadzi odpady wytwarzane przez Simów. Żeby zbudować wysypisko, trzeba wyznaczyć odpowiednią strefę oraz dobrze ją skomunikować (drogi bądź kolej). Wysypisko powoduje drastyczny spadek wartości ziemi w okolicy. Odpady na wysypisku po pewnym czasie ulegają rozpadowi.
 • Spalarnia odpadów spala odpady, zamieniając je na zanieczyszczenie powietrza. Gra oferuje dwa rodzaje spalarni: zwykłą oraz energetyczną, która oprócz usuwania odpadów produkuje energię elektryczną. Spalarnia energetyczna jest dostępna od 2000 r.
 • Centrum recyklingu zmniejsza ilość odpadów, które trzeba usunąć. Im więcej odpadków produkuje miasto, tym więcej potrzeba centrów recyklingu. Zarządzenie o segregowaniu odpadów zwiększa jego wydajność

Spalarnie, jak i wysypisko generują zanieczyszczenie powietrza i wody. Dlatego oprócz budowy oczyszczalni ścieków zalecane jest sadzenie drzew w pobliżu tych obiektów.

Budżet

Podatki

Podatki stanowią główne źródło dochodów miasta. Dzielą się na trzy kategorie podobnie jak strefy: mieszkalne, handlowe i przemysłowe. Wysokość podatku jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na popyt danej strefy oraz na dochody miasta. Zazwyczaj im wyższe są podatki tym, niższy jest popyt na strefę. Obniżenie podatków wpływa na imigrację Simów do miasta i wzrost liczby mieszkańców. Paradoksalnie obniżka podatków, zwłaszcza w początkowej fazie budowy miasta, zwiększa dochody. Podatki mogą też służyć do regulowania zapotrzebowania na poszczególne strefy, jak i wpływają na rodzaj budynków na strefie np. przy niskich podatkach handlowych w mieście budują się wieżowce. Simowie zawsze narzekają na wysokość podatków, dlatego nawet po obniżce będą się domagać dalszych.

Finansowanie wydziałów miejskich

Ważnym aspektem gry jest finansowanie poszczególnych wydziałów. Na początku gry finansowanie jest ustawione na poziom domyślny, ale wraz z rozwojem miasta warto podnieść wydatki na niektóre służby. Burmistrz ma siedem wydziałów, dla których musi znaleźć pieniądze:

 • Policja – koszt zakupu wyposażenia, utrzymania komisariatów, więzień oraz pensje dla policjantów
 • Straż pożarna – koszt zakupu wyposażenia, utrzymania remiz i pensje dla strażaków
 • Drogi – koszt utrzymania dróg i autostrad oraz ich konserwacji
 • Transport – koszt utrzymania taboru, torowisk, stacji oraz wynagrodzenia dla kierowców i maszynistów
 • Zdrowie – koszt wyposażenia szpitali, utrzymania budynków oraz pensje dla lekarzy i pielęgniarek
 • Edukacja – koszt zakupu wyposażenia, utrzymania szkół, bibliotek i muzeów oraz pensje nauczycieli
 • Tranzyt – koszt utrzymania dróg oraz kolei

Nadmierne obniżenie nakładów na którykolwiek z wydziałów może mieć niekorzystne dla miasta skutki np. strajki na policji, w straży pożarnej, w wydziale transportu oraz strajk służby zdrowia i nauczycieli. Natomiast zbyt niski budżet dróg doprowadzi do ich powolnego zniszczenia.

Zwiększenie ponad przeciętną finansowania wydziałów przynosi przeważnie korzyści, ale nie zawsze. Zwiększenie ilości pieniędzy w służbie zdrowia i edukacji skutkuje po pewnym czasie bardzo wysokim współczynnikiem zdrowia i wykształcenia społeczeństwa. Natomiast zbyt wysoki budżet policji powoduje niezadowolenie mieszkańców, którzy są przez policjantów terroryzowani. Zwiększenie budżetu transportu zwiększa przepustowość kolei, metra i autobusów.

Umowy sąsiedzkie

Jednym ze sposobów na zarabianie jest sprzedawanie miastom sąsiednim elektryczności, wody lub zaoferować im odbiór ich śmieci. Z taką umową zgłosi się zainteresowany burmistrz z innego miasta. Poda on w umowie miesięczną opłatę, jaką będzie płacić za określoną ilość towaru. Miastu grozi kara za niedotrzymanie umowy. Co pewien czas burmistrz tego miasta będzie chciał renegocjować umowę i wtedy można ją zerwać bez żadnych konsekwencji. Umowy działają też w drugą stronę tj. można kupować elektryczność, wodę i wysyłać miastom śmieci, lecz to wiąże się z pewnymi miesięcznymi opłatami.

Pożyczki

W każdej chwili można zaciągnąć pożyczkę, która może pomóc w rozwoju miasta. W dowolnej chwili można mieć najwyżej 10 pożyczek do spłacenia. Wysokość pożyczki może wynosić: 5000, 10000, 15000, 20000 lub 25000 Simoleonów (czyli maksymalnie można pożyczyć 250000 Simoleonów). Jest ona spłacana przez 10 lat i nie może być spłacona wcześniej. Całkowity koszt takiej spłacanej w równych ratach przez dziesięć lat pożyczki wynosi 20% jej wartości.

Zarządzenia

Zarządzenia to prawa, które ustala burmistrz w celu polepszenia standardu życia w mieście. Za większość zarządzeń trzeba płacić, ale niektóre przynoszą zyski. W SimCity 3000 każdy wydział ma do zaproponowania pakiet ustaw, które można wprowadzić. Najczęściej jednak, do burmistrza zgłaszają się petenci – mieszkańcy miasta – którzy proponują konkretne rozwiązania. Czasami zdarza się, że pewna grupa społeczna jest niezadowolona z wprowadzonego zarządzenia i próbuje interweniować u burmistrza. Dotyczy to przede wszystkim kontrowersyjnych zarządzeń typu: mandaty za złe parkowanie – przynoszą zyski, ale denerwują Simów. Wtedy burmistrz powinien zobaczyć plusy i minusy ewentualnego odwołania zarządzenia i podjąć odpowiednie kroki.

Podmiot odpowiedzialny Zarządzenie Opis Skutki
Wydział głównego architekta miasta Schroniska dla bezdomnych Zarządzenie to kieruje część miejskiego budżetu (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) na utrzymanie schronisk, jadłodajni i podstawowej infrastruktury dla bezdomnych. [1] Wzrost cen nieruchomości
Wydział głównego architekta miasta Promocja turystyki Zarządzenie o rozwoju turystyki dotyczy wykorzystania metod reklamowych w celu przyciągnięcia gości do miasta. Wiąże się również z założeniem Centrum Informacyjnego, w którym turyści mogliby otrzymać mapy, foldery i kupony zniżkowe do wykorzystania w różnych punktach miasta.

[2] Wzrost popytu na towary i usługi [3] Większy ruch uliczny.

Wydział głównego architekta miasta Czyn społeczny Zarządzenie powołuje do życia Służbę Oczyszczania, która pomaga w oczyszczeniu miasta z odpadków. Jej koszt jest uzależniony od liczby fabryk w mieście.

[4] Przyciąganie "czystego" przemysłu [5] Zmniejszenie przestępczości

Wydział głównego architekta miasta Stowarzyszenie Na Rzecz Czystego Przemysłu Stowarzyszenie Na Rzecz Czystego Przemysłu to grupa miast promująca w całym kraju przemysł przyjazny dla środowiska. Niewielkie miesięczne opłaty pokrywają działalność stowarzyszenia w zakresie wprowadzania technologii przyjaznych dla środowiska i badań dotyczących usuwania odpadów, a także dozoru zanieczyszczających przyrodę zakładów przemysłowych. [6] Lepsze nastroje społeczne[7] Zmniejszenie popytu na przemysł ciężki
Wydział głównego architekta miasta Zachęta podatkowa dla przemysłu elektronicznego Inicjatywa obniżenia podatków od elektroniki ma na celu przyciągnięcie do miasta firm z branży elektronicznej. Miasto przejmuje na siebie część podatków, które musiałyby zapłacić te firmy. Zarządzenie jest dość kosztowne i zależy od liczby zakładów elektronicznych w mieście. [8] Zmniejszenie zanieczyszczenia
Wydział głównego architekta miasta Zachęta podatkowa dla przemysłu kosmicznego Inicjatywa obniżenia podatków od technologii kosmicznych ma na celu przyciągnięcie do miasta firm wytwarzających materiały wykorzystywane w lotnictwie. Miasto przejmuje na siebie część podatków, które musiałyby zapłacić te firmy. Koszt zarządzenia zależy od liczby tych zakładów w mieście. [9] Wzrost popytu na "czyste" technologie
Wydział głównego architekta miasta Elektroniczna giełda pracy Zarządzenie o giełdzie pracy równoznaczne jest z corocznym wyasygnowaniem środków na organizację tego sponsorowanego przez miasto przedsięwzięcia. Przemysł elektroniczny traktuje giełdę jako metodę wyszukiwania wykształconych i doświadczonych pracowników. Budżet zostaje obciążony określoną kwotą, zależną od liczby mieszkańców. [10] Wzrost popytu na "czyste" technologie
Wydział głównego architekta miasta Podatkowa zachęta dla przemysłu biotechnologicznego Inicjatywa obniżenia podatków od biotechnologii ma na celu przyciągnięcie do miasta zakładów biotechnologicznych. Miasto przejmuje na siebie część podatków, które musiałyby zapłacić te firmy. Koszt zarządzenia zależy od liczby tych zakładów w mieście. [11] Wzrost popytu na "czyste" technologie
Wydział głównego architekta miasta Publiczny dostęp do sieci Zarządzenie o publicznym dostępie do sieci wymaga pokrycia przez miasto kosztów darmowego dostępu mieszkańców do sieci telekomunikacyjnej. Firmy telekomunikacyjne będą sprzyjać miastu, w którym ich usługi są potrzebne i doceniane, i chętniej się do niego wprowadzą, mając nadzieję na znalezienie w nim wykształconego personelu. Koszt zarządzenia zależy od liczby mieszkańców. [12] Wzrost popytu na "czyste" technologie
Wydział głównego architekta miasta Targ rolny Zarządzenie o targowisku, nakłada na miasto obowiązek wyznaczenia parceli, na której rolnicy mogliby sprzedawać po cenach detalicznych wyhodowane przez siebie owoce i warzywa. Zarządzenie to nie obciąża miasta żadnymi kosztami. [13] Rozwój farm wokół miasta
Wydział głównego architekta miasta Kary za zanieczyszczenia Zarządzenie o opodatkowaniu zanieczyszczania środowiska zmusza wszystkie zakłady przemysłowe wytwarzające odpady do uiszczania określonej opłaty na rzecz miasta. Pieniądze te są składane w miejskim skarbcu z zamiarem przeznaczenia ich w przyszłości na oczyszczanie skażonych terenów. [14] Zmniejszenie popytu na przemysł[15] Comiesięczny dochód
Wydział środowiska Podatek od składowania odpadów przemysłowych Podatek za usuwanie odpadów jest nakładany na przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, działające w mieście. Dotyczy on usuwania odpadów trzeciej klasy szkodliwości. W celu równego rozłożenia ciężaru, każde przedsiębiorstwo jest jednakowo obciążane tym podatkiem, niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów trzeciej klasy. Zarządzenie to przynosi miastu określony dochód, zależny od liczby przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. [16] Zmniejszenie popytu na handel i przemysł[17] Comiesięczny dochód
Wydział środowiska Redukcja spalin Zarządzenie wymaga dostosowania emisji spalin samochodów do określonych wymogów. [18] Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza[19] Spadek poparcia burmistrza
Wydział środowiska Czyste powietrze Zarządzenie o oczyszczaniu powietrza oznacza wydanie części miejskich funduszy (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) na promowanie i wprowadzanie technologii zmniejszania zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w przemyśle. [20] Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza[21] Protesty lobby przemysłowego
Wydział środowiska Zakaz palenia liści Zakaz palenia liści zabrania rozniecania ognisk z liści na otwartej przestrzeni. To zarządzenie nie ponosi za sobą żadnych kosztów. [22] Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza[23] Zmniejszenie liczby pożarów
Wydział środowiska Sortowanie odpadów Zarządzenie o sortowaniu odpadów zachęca mieszkańców do segregowania śmieci. W mieście zostaną rozstawione oddzielne pojemniki dla każdego rodzajów śmieci. Po wprowadzeniu tego zarządzenia miasto będzie uiszczać miesięczną opłatę (w wysokości zależnej od liczby mieszkańców). [24] Znaczny wzrost wydajności przetwórni odpadów.
Wydział środowiska Zakaz chemicznego nawożenia Miasto zostanie obciążone kosztami badań i opracowania bezpieczniejszych nawozów w celu zadowolenia rolników i ogrodników, który używali innych niebezpiecznych nawozów. Wysokość tego obciążenia zależeć będzie od liczby mieszkańców. [25] Zmniejszenie zanieczyszczenia wody[26] Spadek wydajności rolnictwa
Wydział środowiska Odzysk gazów z wysypisk Program odzysku gazu pozwala miastu na wykorzystanie naturalnego gazu, stanowiącego produkt uboczny rozkładu śmieci na wysypiskach. Miasto może budować zakłady odzysku na własny koszt, zlecić odzysk specjalnym przedsiębiorstwom lub skorzystać z obu tych możliwości. Odzyskany gaz zostanie przekazany wydziałowi służb miejskich w celu włączenia go do produkcji energii, choć ilości te nie będą duże. Po wprowadzeniu tego zarządzenia miasto będzie musiało pokrywać niewielką miesięczną opłatę, której wysokość zależy od liczby mieszkańców. [27] Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
Wydział środowiska Kompostowanie odpadów organicznych Zarządzenie o obowiązkowym kompostowaniu wiąże się z organizowaniem warsztatów, w których Simowie uczą się technik kompostowania. Środki pieniężne o wysokości zależnej od liczby Simów, asygnowane co miesiąc z miejskiego skarbca, służą finansowaniu kursów dla uczestników warsztatów. [28] Zmniejszenie ilości odpadków
Wydział środowiska Ograniczenie liczby druków Zarządzenie o oszczędzaniu papieru umożliwia zmniejszenie ilości wytwarzanych w mieście śmieci, dzięki zwróceniu uwagi na to, ile ton papieru marnuje się podczas normalnego prowadzenia interesów. Miesięczny koszt tego zarządzenia jest obliczany w oparciu o liczbę mieszkańców. [29] Zmniejszenie ilości odpadków
Wydział środowiska Przetwarzanie zużytych opon Zarządzenie o przetwarzaniu opon nakłada obowiązek mielenia wszystkich zużytych opon i przerabiania ich na asfalt. Budżet miejski zostaje obciążony miesięczną opłatą, kalkulowaną na podstawie liczby mieszkańców, która pokrywa koszty mielenia opon oraz przewozu materiału do wydziału transportu. [30] Zmniejszenie ilości odpadków[31] Obniżenie kosztów utrzymania dróg
Wydział finansów publicznych Legalizacja hazardu Legalizacja hazardu umożliwia powstawanie kasyn, oferujących hazardowe gry karciane, ruletkę, kości oraz gry mechaniczne. Władze miejskie czuwają nad wysokością zakładów i pobierają podatek od wszystkich zysków. [32] Comiesięczny dochód[33] Wzrost przestępczości
Wydział zdrowia i edukacji Strefa bezatomowa Zarządzenie o ogłoszeniu miasta strefą bezatomową wiąże się z wydatkowaniem drobnej kwoty (na Sima) na propagowanie alternatywnych źródeł energii i zachęcanie do zastępowania istniejących zakładów nuklearnych ich konwencjonalnymi odpowiednikami. [34] Lepsze nastroje społeczne[35] Brak możliwości budowy elektrowni atomowych
Wydział zdrowia i edukacji Darmowe lecznictwo Zarządzenie o wprowadzeniu darmowego lecznictwa spowoduje wydanie określonej kwoty z miejskiego skarbca (której wielkość zależy od liczby mieszkańców), z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie tanich, ale wysoce skutecznych klinik i szpitali. Choć są one dostępne dla ogółu mieszkańców, najczęściej korzystają z nich członkowie uboższych warstw społecznych lecząc się z szeregu dolegliwości, na których leczenie ubogiego pacjenta nie byłoby stać. [36] Wzrost miejskiego współczynnika zdrowia
Wydział zdrowia i edukacji Sporty młodzieżowe Tego współczynnika zdrowia oraz poczucie zrobienia czegoś wartościowego. Program sportów młodzieżowych wiąże się z organizacją młodzieżowych drużyn sportowych, wypełniających młodzieży czas po lekcjach. Stroje dla zawodników są dostarczane przez różne firmy, działające w duchu współpracy z miejskimi władzami. Mimo to, miasto musi ponosić koszty tego zarządzenia, których wysokość zależy od liczby mieszkańców. [37] Zmniejszenie przestępczości
Wydział zdrowia i edukacji Propagowanie czytelnictwa Program propagowania czytelnictwa wykorzystuje część miejskiego budżetu (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) na finansowanie druku książek oraz zatrudnienie nauczycieli czytania. [38] Wzrost miejskiego współczynnika wykształcenia.
Wydział zdrowia i edukacji Zakaz palenia w miejscach publicznych Zakaz palenia w miejscach publicznych pociąga za sobą niewielki wydatek – w przeliczeniu na jednego mieszkańca na kontrolę palących. [39] Wzrost miejskiego współczynnika zdrowia[40] Protesty mieszkańców
Wydział zdrowia i edukacji Program Pierwszej Pomocy Wprowadzenie programu pierwszej pomocy wymaga wydania niewielkiej ilości pieniędzy (w przeliczeniu na jednego Sima) na organizację kursów Pierwszej Pomocy [41] Wzrost miejskiego współczynnika zdrowia
Wydział bezpieczeństwa Strzeżone przejścia dla pieszych Zarządzenie o postawieniu strażników przy przejściach dla pieszych w najbardziej ruchliwych punktach miasta wymaga przeznaczenia pewnej kwoty z budżetu (proporcjonalnie do liczby mieszkańców). [42] Wzrost długości życia mieszkańców[43] Powoduje nieznaczny wzrost liczby korków
Wydział bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed skutkami trzęsienia ziemi Zarządzenie to wymaga wyasygnowania odpowiednich środków finansowych na badania, projektowanie i konstrukcję budynków "odpornych" na trzęsienia ziemi, a także na modernizację starszych obiektów, wybudowanych przed opracowaniem nowoczesnych technologii. Koszt tego zarządzenia zależy od ilości budynków mieście i ich rodzaju. [44] Podczas trzęsienia ziemi budynki zostaną mniej zniszczone
Wydział bezpieczeństwa Sąsiedzka czujność Zarządzenie o sąsiedzkiej czujności pociąga za sobą wydatek niewielkiej ilości pieniędzy (na Sima) na wprowadzenie i utrzymanie programu ścisłej współpracy policji z obywatelami. [45] Zmniejszenie przestępczości
Wydział bezpieczeństwa Obowiązkowe czujniki dymu Zarządzenie o obowiązkowej instalacji wykrywaczy dymu wymaga umieszczenia czujników we wszystkich budynkach. Miesięczny koszt zarządzenia zależy od liczby budynków w mieście. [46] Zmniejszenie liczby pożarów
Wydział bezpieczeństwa Akcja "Małolat" Akcja "Małolat" to zakaz przebywania młodzieży na ulicach po 22. Wprowadzenie tego zarządzenia pociąga za sobą niewielkie koszty, zależne od liczby mieszkańców, wymagane do utrzymania dodatkowych patroli policyjnych. [47] Zmniejszenie przestępczości[48] Protesty młodzieży
Wydział transportu "Co drugi dzień za kółkiem" Zarządzenie o jeździe co drugi dzień ogranicza korzystanie z samochodów prywatnych. Posiadacze samochodów z parzystymi numerami rejestracyjnymi są zachęcani do wyjeżdżania z garaży tylko w dni parzyste, a z nieparzystymi – w nieparzyste. Koszty zarządzenia zależą od liczby mieszkańców. [49] Spadek natężenia ruchu
Wydział transportu Obowiązkowe podwożenie Program "Zabierz pasażera" zachęca kierowców do przewożenia pasażerów w samochodach osobowych. Koszty zarządzenia są uzależnione od liczby mieszkańców [50] Spadek natężenia ruchu
Wydział transportu Mandaty za złe parkowanie Zarządzenie polega na wlepianiu mandatów Simom, którzy nie dostosują się do obowiązującego prawa. [51] Poprawa warunków drogowych[52] Protesty mieszkańców
Wydział transportu Komunikacja podmiejska Zarządzenie polega na wprowadzeniu komunikacji podmiejskiej i dowożeniu mieszkańców do węzłów przesiadkowych. Miesięczny koszt funkcjonowania tej komunikacji zależy od liczby mieszkańców. [53] Zwiększenie wykorzystania komunikacji miejskiej
Wydział transportu Subsydia dla komunikacji miejskiej Program subsydiowania komunikacji miejskiej powoduje 50-procentowe obniżenie cen biletów na metro, pociąg i autobus, zachęcając Simów do porzucenia własnych samochodów. Program ten jest finansowany z budżetu miasta, miesięczne koszty jego realizacji zależą od liczby mieszkańców. [54] Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza[55] Zmniejszenie intensywności ruchu samochodowego
Wydział służb komunalnych Oświetlenie klatek schodowych Przepis ten propaguje oszczędzanie energii elektrycznej dzięki gaszeniu światła na nieuczęszczanych klatkach schodowych. Instalowane są automatyczne wyłączniki, wykrywające ruch i wyłączające światło, gdy schody są puste. Wprowadzenie w życie tego zarządzenia obciąża w niewielkim stopniu miejski budżet (zależnie od liczby istniejących w mieście budynków). [56] Zmniejszenie zużycia energii
Wydział służb komunalnych Oszczędzanie wody Zarządzenie o oszczędzaniu wody powoduje uruchomienie ogólnomiejskiego programu, którego celem jest zapoznanie Simów ze sposobami zmniejszenia zużycia wody. Poza tym nakłada ścisłe ograniczenia na zużycie wody przez przemysł. Miesięczny koszt realizacji tego programu zależy od liczby ludności. [57] Zmniejszenie zużycia wody[58] Protesty lobby przemysłowego
Wydział służb komunalnych Oszczędzanie energii Zarządzenie o oszczędzaniu energii powoduje wprowadzenie ogólnomiejskiego programu, którego celem jest zapoznanie Simów ze sposobami zmniejszenia zużycia elektryczności. Przemysł również musi się do tego zarządzenia dostosować. Miesięczny koszt realizacji tego programu zależy od liczby ludności. [59] Zmniejszenie zużycia energii[60] Protesty lobby przemysłowego
Wydział służb komunalnych Obowiązkowe wodomierze Zarządzenie o obowiązkowej instalacji wodomierzy wymaga umieszczenia liczników wody we wszystkich budynkach na terenie miasta. Po wprowadzeniu w życie tego przepisu z miejskiego skarbca co miesiąc pobierana jest określona suma, której wysokość zależy od liczby budynków w mieście. [61] Zmniejszenie zużycia wody

Doradcy

 1. Doradca ds. finansów – Julian Weksel
 2. Doradca ds. komunikacji miejskiej – Józef Wąchocki
 3. Główny architekt miasta – Andżelika Pryćko
 4. Doradca ds. bezpieczeństwa – Marek Ogarek
 5. Doradca ds. edukacji, zdrowia i nastrojów – Pelagia Plaga
 6. Doradca ds. środowiska – Kunegunda Bąblowata
 7. Doradca ds. służb komunalnych – Antoni Plicha

Petenci

Petenci są to osoby, które zgłaszają się do burmistrza z konkretną propozycją lub uwagą. Petenci w grze to: burmistrzowie innych miast, mieszkańcy, przedstawiciele lobby przemysłowego i handlowego oraz różnego rodzaju organizacje publiczne. Proponują oni m.in. zawarcie umów pomiędzy miastami (burmistrzowie), zgłaszają uwagi dotyczące funkcjonowania miasta (mieszkańcy) i zachęcają do wprowadzenia niektórych zarządzeń w życie (organizacje). Bardzo często petenci komentują nowe decyzje burmistrza: postawienie nowego budynku, podwyższenie podatków czy wprowadzenie konkretnej ustawy. Przy każdej propozycji petenta można skorzystać z szczegółowej analizy skutków przeprowadzonej przez doradcę resortu, którego dotyczy dana sprawa.

Miasta sąsiednie

Każde Simmiasto ma czterech sąsiadów. Z każdym z tych miast można podpisać umowę dotyczącą zarówno eksportu jak i importu energii elektrycznej, wody i śmieci. Jeden typ umowy można zawrzeć tylko z jednym miastem (tj. energię elektryczną można kupować tylko od jednego miasta). Żeby doszło do podpisania umowy potrzebne są połączenia z sąsiednim miastem:

 • dla śmieci – drogi, tory kolejowe lub port jeśli nasze miasto graniczy z innym przez morze
 • dla wody – wodociągi
 • dla energii elektrycznej – linie wysokiego napięcia

Środowisko

Zanieczyszczenie środowiska odgrywa istotną rolę w rozwoju miasta. Im jest ono wyższe tym miasto rozwija się coraz wolniej.

Śmieci

Śmieci produkuje każdy Sim, dlatego im większe miasto tym większa ilość śmieci. Do pozbycia się odpadów służą: spalarnie, wysypiska oraz centra przetwarzania. Można również podpisać stosowną umowę z miastem sąsiednim. Teren wokół instalacji do usuwania odpadów ma bardzo niską wartość. Wysypiska i spalarnie powodują zanieczyszczenie wody i powietrza. Dlatego należy umieszczać je z dala od stref mieszkalnych.

Zanieczyszczenie wody

Głównym trucicielem wody w grze jest przeważnie przemysł. Zanieczyszczona woda powoduje zapychanie się pomp wodnych, co w konsekwencji prowadzi do spadku ich wydajności. Również Simowie będą wysyłali uwagi do burmistrza w związku z pogorszeniem się jakości wody. Zanieczyszczeniom wody zapobiega budowa oczyszczalni ścieków oraz wprowadzenie odpowiednich zarządzeń utrudniających wejście na rynek przemysłowi ciężkiemu.

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest niewidoczne, ale jego skutki łatwo zauważyć. Obniża wartość ziemi i poziom zdrowia, a także psuje nastrój w mieście. Na smog składa się wiele czynników. Dwa największe to duże natężenie ruchu ulicznego oraz strefy przemysłowe z przemysłem ciężkim. Żeby obniżyć zanieczyszczenie trzeba zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej i przyciągnąć do miasta przemysł nowoczesny. Można również posadzić drzewa i wprowadzić odpowiednie zarządzenia. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza służy specjalna mapa smogu.

Skażenie radioaktywne

Skażenie radioaktywne pojawia się, gdy elektrownia atomowa zostanie zniszczona wskutek trzęsienia ziemi, ataku UFO lub tornada. Objawia się to pojawieniem "kapsli" ze znakiem promieniotwórczości na skażonym terenie. Po najechaniu kamerą nad skażony obszar słychać charakterystyczne wydobywające się z głośników trzeszczenie charakterystyczne dla filmowania na terenie o wysokiej radiacji. Na skażonym radioaktywnie terenie nie rozwijają się strefy. Wartość ziemi staje się skrajnie niska. Skażenie radioaktywne nie mija nawet po kilkuset latach (według czasu gry).

Bezpieczeństwo

Jednym z głównych zadań burmistrza Simmiasta jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Służą do tego policja oraz straż pożarna. Każdy z budynków dysponuje określonym zasięgiem oddziaływania zależnym od ilości pieniędzy wydawanych na resort. Wyjątek stanowią więzienia miejskie.

Policja

Żeby zmniejszyć przestępczość należy wybudować komisariat. Charakteryzuje się on określoną liczbą wozów policyjnych oraz zasięgiem działania. By zwiększyć skuteczność policji trzeba budować więzienia miejskie jak i wprowadzić w życie odpowiednie zarządzenia. Niski poziom przestępczości powoduje wzrost wartości ziemi oraz podniesienie się nastrojów mieszkańców. Komisariaty i więzienia zapobiegają również zamieszkom i tłumią je w zarodku.

Straż pożarna

Straż pożarna w SimCity zapobiega powstawaniu pożarów. Zbyt małe pokrycie miasta remizami strażackimi może doprowadzić do wybuchu niekontrolowanego pożaru, a w konsekwencji ogromnych szkód. Pożary niszczą zarówno budynki mieszkalne, handlowe itp. jak i budynki użyteczności publicznej np. szkoły. Jeśli w mieście znajduje się elektrownia atomowa, trzeba zadbać o jej należytą ochronę przed pożarami, ponieważ może dojść do wycieku radioaktywnego.

System opieki zdrowotnej, edukacji i nastrojów

Ważnym aspektem gry jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zdrowia i wykształcenia w mieście. Równie ważne jest zapewnienie dobrego nastroju mieszkańców. Wysoki poziom tych czynników powoduje, że do miasta sprowadzają się firmy niezanieczyszczające środowiska oraz zwiększa wartość ziemi i ogólny poziom zamożności obywateli. Dobrze działający system opieki zdrowotnej i edukacji jest bardzo kosztowny, więc mogą sobie na niego pozwolić tylko duże miasta.

Opieka zdrowotna

System opieki zdrowotnej w SimCity składa się ze szpitali. Nie mają one zasięgu oddziaływania, ale przyjmują ściśle określoną liczbę pacjentów. Ilość chorych jest zależna od wielkości miasta, stopnia zanieczyszczenia oraz od majętności mieszkańców. Szpitale przyczyniają się do wzrostu średniej długości życia i ogólnego poziomu zdrowia. Po osiągnięciu odpowiedniej wartości poziomu zdrowia, burmistrz dostaje w prezencie Centrum Medyczne, które pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia mieszkańców.

Edukacja

System edukacji w SimCity 3000 składa się z trzech etapów:

 • Edukacja na poziomie podstawowym

Edukację na tym etapie zapewniają szkoły podstawowe.

 • Edukacja na poziomie średnim

Edukację na tym etapie zapewniają licea.

 • Szkolnictwo wyższe

Edukację na tym etapie zapewnia uniwersytet (dostępny wtedy, gdy poziom edukacji osiągnie odpowiedni poziom).

W skład systemu edukacji wchodzą też biblioteki oraz muzea. Zapobiegają one zapominaniu przez Simów tego czego nauczyli się na wcześniejszych etapach edukacji.

Ilość uczniów w szkołach i liceach zależy od liczby mieszkańców oraz ich wieku (im młodsze społeczeństwo tym większa liczba uczniów). Edukacja w grze jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój miasta. Wysoki poziom edukacji umożliwia powstanie przemysłu przyjaznego dla środowiska, przyczynia się też do szybkiego wzrostu gospodarczego.

System edukacji wymaga również odpowiedniego finansowania, bo w przeciwnym razie może dojść do strajku nauczycieli.

Nastroje

Nastrój jest to ocena jaką Simowie wystawiają burmistrzowi miasta. Wiele elementów wpływa na nastrój w mieście. Wysoki poziom wykształcenia, wysoka średnia długość życia, dobrze rozwijająca się gospodarka i obecność pożądanych obiektów, takich jak parki i zoo, poprawia nastrój. Zanieczyszczenie środowiska, przestępczość, intensywny ruch uliczny, zbędne zarządzenia, wysokie stawki podatkowe oraz obecność niepożądanych obiektów (np. wysypisk i więzień) może psuć nastrój. Miasto, w którym panuje dobry nastrój lepiej się rozwija i wzrasta jego zamożność. Gdy poziom nastrojów społecznych osiągnie wymagany poziom, burmistrz może otrzymać prezent od mieszkańców. Do monitorowania nastrojów służy specjalna mapa nastrojów.

Krajobraz

SimCity 3000 oferuje dużą ilość narzędzi dzięki którym gracz ma możliwość dowolnej edycji terenu. Można tworzyć góry, płaskowyże, równiny itp. Gracz ma do dyspozycji następujące narzędzia:

 • Sadzenie drzew
 • Tworzenie powierzchniowych zbiorników wodnych
 • Obniżanie terenu
 • Podniesienie terenu
 • Wyrównanie terenu

Każde z tych narzędzi ułatwia budowę miasta i pomaga w rozwoju infrastruktury.

Strefy

W SimCity 3000 za pomocą specjalnego narzędzia stref można wyznaczyć obszar (strefę), na którym mają być budowane określone budynki np. mieszkalne, handlowe itp. Do wyboru mamy 3 gęstości zabudowy (dotyczą tylko stref przemysłowych, mieszkalnych i handlowych):

 • mała
 • średnia
 • duża

Do wyboru gracz dostaje 6 różnych stref:

Mieszkalna – gracz ma możliwość wyznaczenia strefy, na której będą budowane domy mieszkalne.

Dostępne rodzaje zagęszczenia:

 • mała – domki jednorodzinne
 • średnia – niewielkie domy mieszkalne, kamienice
 • duża – duże bloki mieszkalne

Handlowa – strefa umożliwia powstawanie obiektów handlowych

Dostępne rodzaje zagęszczenia:

 • mała – sklepiki wielobranżowe
 • średnia – biura i sklepy średniej wielkości
 • duża – duże biurowce i supermarkety

Przemysłowa – daje możliwość wznoszenia zakładów przemysłowych – głównych miejsc pracy

Dostępne rodzaje zagęszczenia:

 • mała – pola uprawne, małe fabryki i magazyny
 • średnia – średnie fabryki i magazyny
 • duża – zakłady przemysłowe, duże magazyny, rafinerie

Wysypisko – strefa pozwalająca na gromadzenie odpadów.

Wysypisko śmieci stanowi najtańszą metodę pozbycia się śmieci, ale niszczy obszar, na którym zostało zbudowane i drastycznie obniża wartość ziemi w swoim otoczeniu. Każdy segment (kwadracik) wysypiska mieści określoną ilość odpadków.

Port – strefa umożliwia wybudowanie portu morskiego jaki i rzecznego.

Strefa portu stymuluje rozwój przemysłu, a także umożliwia nawiązanie kontraktu handlowego z innym miastem. By port działał trzeba go wybudować wzdłuż brzegu morza lub rzeki. Musi zajmować obszar co najmniej 2x6 segmentów (kwadracików), by mógł się rozwijać. Porty powodują bardzo duże zanieczyszczenie wody.

Lotnisko – strefa umożliwiająca wybudowanie portu lotniczego.

Lotnisko jest dostępne od 1930 roku, przyczynia się do rozwoju stef handlowych – ułatwiając podróże. Strefa lotniska musi zajmować obszar co najmniej 3x5 segmentów (kwadracików). Lotnisko powoduje silne zanieczyszczenie powietrza.

Gra SimCity 3000 oferuje pomocnicze narzędzia do likwidacji stref:

 • narzędzie WYBURZ – pozwala ono wyburzyć każdy obiekt wzniesiony przez Sima lub wybudowany przez gracza (włącznie z drzewami)
 • narzędzie LIKWIDUJ STREFĘ – pozwala usunąć wyznaczoną przez gracza strefę (narzędzie WYBURZ nie usuwa stref)

Aby strefa dobrze się rozwijała i była maksymalnie wykorzystana potrzebna dobra komunikacja (głównie drogi, ale także autobusy, metro czy kolej), woda, energia elektryczna oraz budynki użyteczności publicznej m.in. szpital, szkoła, komisariat policji oraz straż pożarna.

Katastrofy

W SimCity 3000 gracz ma możliwość wywołania 5 katastrof: pożaru, trzęsienia ziemi, tornada, zamieszek i przywołać UFO.

Rodzaj katastrofy Możliwe zniszczenia Sposoby zapobiegania
Pożar Możliwe jest doszczętne zniszczenie budynków. Nie opanowany pożar przenosi się dalej i sieje spustoszenie na innych budynkach. Zniszczeniu mogą ulec budynki, elektrownie, drzewa. Infrastruktura drogowa (drogi, autostrady, metro, kolej itp.) jest odporna na pożary. Budowa sieci remiz strażackich i ich dobre finansowanie.
Trzęsienie ziemi Zniszczenie całkowite wszelkiej infrastruktury znajdującej się na linii uskoku (drogi, budynki, drzewa, metro, mosty). Duże ryzyko wystąpienia pożarów. Brak, potrzebne są remizy do opanowania pożarów.
Tornado Zniszczenie budynków, elektrowni itp. Infrastruktura drogowa jest odporna na zniszczenia oprócz mostów. Brak.
Zamieszki Duża ilość pożarów, która może doprowadzić do palenia się znacznej ilości miasta. Infrastruktura drogowa jest odporna na zamieszki. Budowa sieci komisariatów i więzień oraz ich dobre finansowanie.
UFO Zniszczenie budynków, infrastruktura drogowa jest odporna. Brak.

Pożar jest jedną z najniebezpieczniejszych katastrof w SimCity 3000, ponieważ niekontrolowany może doprowadzić do wybuchu elektrowni atomowej i w konsekwencji wycieku radioaktywnego.

Mapy, wykresy, diagramy

Mapy danych

SimCity 3000 oferuje dużą ilość przydatnych narzędzi, dzięki którym praca burmistrza staje się łatwiejsza. Należą do nich m.in. mapy danych, które informują gracza o tym jak funkcjonują różne obszary miasta. Gra oferuje 10 rodzajów map.

Rodzaj mapy Krótka charakterystyka
Mapa nastrojów Jest to ogólny poziom zadowolenia mieszkańców . Mapa ta umożliwia zorientowanie się, jakie nastroje panują w poszczególnych dzielnicach
Mapa przestępczości Ukazuje nie tylko miejsca, w których przestępczość stanowi problem, ale również lokalizację komisariatów i zasięg ich działania. Na mapie widoczne są drogi oraz kropki otoczone kołami, które oznaczają komisariaty i obszary ich oddziaływania.
Mapa wykorzystania ziemi Informuje, które obszary miasta są najgęściej zaludnione. Widoczne są też gęstości poszczególnych stref.
Mapa zasilania Umożliwia zorientowanie się, które obszary są zaopatrzone w energię, a które jeszcze nie. Na mapie widoczne są drogi, linie energetyczne i kropki oznaczające elektrownie.
Mapa zagrożenia pożarowego Podaje stopień zagrożenia pożarowego w różnych rejonach i zasięg działania remiz strażackich. Na mapie widoczne są drogi oraz kropki otoczone kołami, które oznaczają remizy i ich obszar oddziaływania.
Mapa wartości ziemi Podaje zróżnicowane wartości ziemi na obszarze miasta.
Mapa poziomu zanieczyszczenia Prezentuje rozkład zanieczyszczeń, informując, w których miejscach zanieczyszczenie powietrza i wody oraz ilość śmieci stanowi problem. Jedynymi strukturami widocznymi na mapie są wysypiska, stosy śmieci oraz drogi.
Mapa dróg i komunikacji miejskiej Wyświetla nasilenie ruch ulicznego oraz wszystkie symbole odnoszące się do komunikacji miejskiej, jak np. przystanki autobusowe, kolejowe, itp.
Mapa sieci wodociągów Umożliwia zorientowanie się, które obszary są zaopatrzone w wodę.
Mapa stref Pokazuje jakie rodzaje stref zostały wyznaczone w mieście.

Diagramy

W grze istnieje pięć rodzajów diagramów, pomagających w dobrym zarządzaniu.

Nazwa diagramu Krótka charakterystyka
Edukacja Prezentuje wysokość współczynnika wykształcenia w poszczególnych grupach wiekowych Simów. szczególnie ważne jest wykształcenie siły roboczej. Jeśli osiągnie odpowiednio wysoki poziom, w mieście pojawią się pozytywne zmiany. Do najbardziej istotnych należy m.in. przekształcenie zanieczyszczających środowisko zakładów przemysłowych w tzw. "czyste przedsiębiorstwa" oparte na nowoczesnej technologii.
Zdrowie Umożliwia zapoznanie się z danymi na temat przewidywanej długości życia Simów. Im dłużej żyją Simowie, tym dłużej mogą pracować, co ozacza zwiększenie ilości siły roboczej.
Populacja Prezentuje całkowitą liczbę ludności miasta oraz procent siły roboczej.
Elektryczność Zawiera wykaz poszczególnych typów elektrowni, wybudowanych w mieście, jak również ich procentowy udział w globalnej produkcji elektryczności. Można również poznać wysokość rocznej produkcji energii.
Śmieci Podsumowanie różnych metod usuwania odpadów. Można się dowiedzieć jaki jest udział poszczególnych struktur w usuwaniu śmieci i jak dużo śmieci produkują Simowie.

Wykresy

SimCity 3000 oferuje 16 rodzajów wykresów, obrazujących decyzje gracza w przestrzeni czasowej. Rozwój poszczególnych parametrów można oglądać w okresach rocznych, dziesięcioletnich lub stuletnich.

Nazwa diagramu i jego kolor Krótka charakterystyka
Poparcie Zmiany nastroju wraz z upływem czasu.
Zanieczyszczenie Zmiany poziomu zanieczyszczenia.
Przestępczość Zmiany poziomu przestępczości.
Mieszkaniowe Zmiany liczby mieszkańców miasta.
Edukacja Zmiany poziomu wykształcenia.
Zdrowie Zmiany poziomu zdrowia.
Wartość ziemi Zmiany całkowitej wartości miasta.
Ruch Zmiany intensywności ruchu drogowego.
Fundusze Zmiany ilości posiadanych pieniędzy.
Rozmiar miasta Zmiany liczby mieszkańców.
Handlowe Zmiany liczby Simów zatrudnionych w handlu.
Przemysłowe Zmiany liczby Simów zatrudnionych w przemyśle.
Populacja Zmiany liczby ludności.
Bezrobocie Zmiany poziomu bezrobocia.
Energia Zmiany zużycia energii.
Woda Zmiany zużycia wody.

Obiekty użyteczności publicznej

Parki i obiekty rekreacyjne

Parki i obiekty rekreacyjne są to budynki, które znacząco wpływają na nastrój Simów. W SimCity 3000 jest 6 tego typu budynków:

 • Skwer
 • Park
 • Fontanna
 • Staw
 • Tereny rekreacyjne
 • Przystań

Oprócz przystani wszystkie obiekty buduje się na lądzie. Oprócz poprawy nastrojów wpływają także na wartość ziemi i zmniejszają zanieczyszczenie.

Nagrody i okazje

Za dobre rządy burmistrz może dostać nagrody od mieszkańców oraz oferty od kontrahentów:

 • Posiadłość Burmistrza
 • Ratusz
 • Sąd
 • Park Gejzerów
 • Pomnik Burmistrza
 • Latarnia morska
 • Centrum Sztuk Teatralnych
 • Baza Wojskowa
 • Zakłady Zbrojeniowe
 • Centrum Naukowe
 • Uniwersytet
 • Lunapark
 • Pole golfowe
 • Kasyno
 • Centrum Badań Medycznych
 • Giełda
 • Port Kosmiczny
 • Arkologia
 • Przetwórnia Odpadów Toksycznych
 • Więzienie o Zaostrzonym Rygorze
 • Giga Sklep 8 Cudo Świata

Budynki specjalne

Są to rzeczywiste i znane budowle, którymi można upiększyć miasto. Budowli jest 75, ale można zbudować maksymalnie 10.

 1. 700 Louisiana
 2. Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej
 3. Bank of America
 4. Bank of China Tower
 5. Biały Dom
 6. Big Ben
 7. Brama Brandenburska
 8. Budynek Kongresu
 9. Budynek Wytwórni Capitol
 10. California Plaza
 11. World Trade Center A
 12. World Trade Center B
 13. Centrum Lincolna
 14. Centrum Rockefellera
 15. Cerkiew Wasyla Błogosławionego
 16. CN Tower
 17. Coit Tower
 18. Columbia Seafirst Center
 19. Conciergerie
 20. Czerwony Ratusz
 21. Dworzec kolejowy Grand Central
 22. Empire State Building
 23. Fernsehturm
 24. Ferry Building
 25. Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma
 26. Gmach Niepodległości
 27. Gmach Radia Francja
 28. Holsten Tor
 29. Instytut Sztuki w Chicago
 30. Jefferson Memorial
 31. Kapitol USA
 32. Katedra Notre Dame
 33. Katedra Sagrada Familia
 34. Katedra św. Pawła
 35. Katedra w Chartres
 36. Klasztor w Alamo
 37. Kompleks Alcatraz Wschód
 38. Kompleks Alcatraz Zachód
 39. La Tour Montparnasse
 40. Latarnia Faros
 41. Lincoln Memorial
 42. Łuk Gateway
 43. Łuk Triumfalny
 44. Hagia Sofia
 45. Old North Church
 46. Old State House
 47. Opactwo Westminsterskie
 48. Opera w Sydney
 49. Organizacja Narodów Zjednoczonych
 50. Palacio Real
 51. Partenon
 52. Peachtree Tower
 53. Petronas Twin Tower A
 54. Petronas Twin Tower B
 55. Piramidy w Gizie
 56. Plac Zgody
 57. Planetarium Adlera
 58. Pomnik Waszyngtona
 59. Quincy Market/Faneuil
 60. Ratusz miejski San Francisco
 61. Renaissance Center
 62. Sfinks
 63. Shedd Aquarium
 64. Smith Tower
 65. Stadion do krykieta w Melbourne
 66. Statua Wolności
 67. Święta Skała
 68. Tadź Mahal
 69. Trafalgar Square
 70. Tower
 71. Wieża Eiffla
 72. Wieża Tokijska
 73. Neuschwanstein
 74. Zamek Schönbrunn
 75. Zamek Smithsoński

Ścieżka dźwiękowa

 1. Power Grid
 2. Magic City
 3. Illumination
 4. Building
 5. Window Washer's Dream
 6. Infrastructure
 7. New Terrain
 8. SimCity Theme
 9. Sim Broadway
 10. Urban Complex
 11. Central Park Sunday
 12. South Bridge
 13. Concrete Jungle
 14. Night Life
 15. Updown Town

Muzykę wraz z okładkami można pobrać stąd

Reedycje

SimCity 3000 Unlimited

SimCity 3000 Unlimited jest kontynuacją gry wydaną w 2000 roku, w Europie gra nazywa się SimCity 3000 World Edition. Wbrew pozorom nie jest to dodatek, a samodzielna wersja gry.

Gra została wzbogacona o nowe budynki (do wyboru mamy budynki w stylu amerykańskim, azjatyckim, lub europejskim). Kosmetycznie zmieniono interfejs. Dodano możliwość zmiany terenu przed budową miasta, cztery nowe katastrofy i punkt orientacyjny. Stworzono 13 scenariuszy znane z wcześniejszych gier SimCity. Umożliwiono też zrobienie zdjęcia miastu. Dostępne są też gotowe miasta na bazie tych autentycznych takie jak Berlin, Madryt, Moskwa i Seul. Oprócz tego, w grę wbudowano program do projektowania budynków i edytor wyżej wymienionych scenariuszy.

iPhone/iPod Touch

SimCity 3000 zostało wydane w 2008 r. na iPhone i iPod Touch. Gra jest dostosowana do dotykowego ekranu iPhona.

Ciekawostki

 • W 2002 r. kandydaci na prezydenta Warszawy zagrali w SimCity 3000. Zagrali na planszy przypominającej Warszawę z 32,7 tysiącami mieszkańców i budżetem 60 tysięcy simoleonów. Podobnie jak w późniejszych wyborach, zmagania wygrał Lech Kaczyński.
 • Plik z zapisanym miastem ma rozszerzenie .sc3
Wikipedia-icon.png Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.