Simspedia
Advertisement
Simspedia

The Sims 4: Życie eko

Przestrzeń społeczna – typ parceli publicznej pojawiający się w The Sims 4: Życie eko.

Przestrzeń społeczną można umieścić w dowolnym świecie, który nie jest światem wakacyjnym. Składa się z czterech typów pod-parcel, które są częścią tej samej parceli:

 • Przestrzeń społeczna,
 • Ogród komunalny,
 • Targowisko,
 • Przestrzeń twórcza.

Typy parceli

Przestrzeń społeczna jest domyślnym aktywnym przydziałem parceli. Simowie mieszkający w tej samej okolicy, co przestrzeń społeczna mogą głosować na trzy pozostałe przydziały. Ten, który otrzyma najwięcej głosów, staniee się aktywnym typem. Tylko jeden typ może być aktywny w danym momencie i nie może istnieć jako samodzielna parcela.

Każdemu typowi można nadać inne cechy parceli. Każdy typ może mieć zupełnie inny układ i strukturę parceli niż pozostałe. Aktywny przydział można również zapisać w galerii i umieścić w grze jako aktywny typ. Na przykład, przestrzeń społeczna z aktywnym typem targowiska może zostać zapisana w galerii jako targowisko, a także umieszczona w grze jako przydział targowiska. Gra traktuje wszystkie cztery typy jako oddzielne przydziały parceli, każde z własnymi wymaganiami i zachowaniami Simów.

Wymagania

Wszystkie cztery typy wymagają tablicy do głosowania, ale każde z nich ma również unikalny zestaw wymagań:

 • Przestrzeń społeczna:
  • Tablica głosowań.
 • Ogród komunalny:
  • Tablica głosowań,
  • Cztery rozsadniki,
  • Jedna toaleta,
  • Jedna umywalka,
  • Jeden śmietnik.

Opcjonalnie wymaga również ferm owadów i ogrodów wertykalnych.

 • Targowisko:
  • Tablica głosowań
  • Trzy stanowiska handlowe,
  • Jedna toaleta,
  • Jedna umywalka,
  • Jeden śmietnik.

Opcjonalnie wymaga również stoisk handlowych i stolików piknikowych.

 • Przestrzeń twórcza:
  • Tablica głosowań,
  • Jeden fabrykator,
  • Jedna maszyna do recyklingu,
  • Jedna toaleta,
  • Jedna umywalka,
  • Jeden śmietnik.

Opcjonalnie wymaga również stołu stolarskiego, sztalugi, stoliku do zabawy oraz stanowisk do warzenia i produkcji świec.

The Sims 4: Życie eko

The Sims 4: Życie eko zawiera 3 przestrzenie społeczne w Evergreen Harbor.

Kamieniodom

Przy Nabrzeżu

Plac Świerków

Advertisement