Simspedia
Advertisement
Simspedia

The Sims: Światowe życie Ten artykuł jest o otoczeniu.

Otoczenie 2 (ang. Neighborhood 2) – otoczenie, które dochodzi w dodatku Światowe życie, gdzie wprowadzono możliwość wyboru sąsiedztwa, a więc także stworzenia własnego.

Opis

Otoczenie 2 to mniejsze sąsiedztwo w grze The Sims. Jest ulepszoną wersją Otoczenia 1. Stoją tam trzy domy i tylko jeden z nich jest zamieszkany - przez rodzinę Mashuga. Domy nie mają szczególnego wystroju poza tym, że są tam już obiekty wprowadzone przez dodatek. To otoczenie charakteryzuje stary zamek, który kosztuje ponad 117 tysięcy Simoleonów.

Rodziny

Znaczenie Nazwy

Oryginalną nazwę (Neighborhood 2) można przetłumaczyć jako Dzielnica, Sąsiedztwo lub Okolica 2.

Advertisement