Simspedia
Advertisement
Simspedia
TS3ITF Icon.png


Niezrównoważony.png

Niezrównoważony – jedna z cech charakterów pojawiająca się wraz z dodatkiem The Sims 3: Skok w Przyszłość.

W przeciwieństwie do wielu innych elementów tego samego pokroju charakteryzujących Simów - jest ona z reguły całkowicie negatywna, nie przynosi żadnych korzyści, choć niewątpliwie nadaje oryginalny wyraz postaci. Powoduje, że często po przebudzeniu Sim ma zły humor - w jego zlikwidowaniu pomaga mu dmuchanie do torebki.

Z czasem jednak stan psychiczny Sima się pogarsza i zaczyna cierpieć na swoistą chorobę psychiczną. Początkowo zmieniają się wszystkie jego cechy oprócz Niezrównoważony/a, ale o ile pójdziesz do szpitala, aby się wyleczyć - zmiana ta będzie chwilowa.

W przypadku niepodjęcia leczenia wkrótce cała osobowość Sima się zmieni permanentnie. Z racji, że cecha ta dochodzi wraz z dodatkiem traktującym o futurystycznym świecie, możemy potraktować ją jako aluzję od producentów mówiącą o słabnięciu ludzkiej psychiki wraz z rozwojem technologicznym, czego świadkami powoli zaczynamy obecnie być.

Sim z tą cechą ma większą szansę na chorobę, gdy używa kapsuły sypialnej.

Przykłady Simów z tą cechą

Advertisement