Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 4


Cecha Nieangażujący się TS4.png

Nieangażujący sięcecha występująca w The Sims 4. Zastępuje cechę znaną w The Sims 3 - "Unika zobowiązań".

Opis

Ci Simowie stają się spięci po pewnym czasie w tej samej pracy, lub w tym samym związku. Stają się szczęśliwi, gdy rzucają pracę albo zrywają związek, dłużej zwlekają ze ślubem i mogą rozmawiać o swoim lęku przed zobowiązaniem.

Advertisement