Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 4


Cecha Nie cierpi dzieci TS4.png

Nie cierpi dziecicecha występująca w The Sims 4. W The Sims 3 występuje pod nazwą "Nie lubi dzieci".

Opis

Ci Simowie wpadają w gniew w otoczeniu dzieci, stają się spięci po postaraniu się o dzieci i mogą być wredni w stosunku do dzieci.

Przykłady Simów z tą cechą:

Advertisement