Simspedia
Advertisement
Simspedia
Ten artykuł jest o Simologii.

Got Married to -Sim-.png

Małżeństwo – jeden z typów relacji międzysimowych występujący we wszystkich częściach serii gry.

W The Sims Simowie z dwóch różnych rodzin mogą wziąć ślub, ale oznacza to tylko wprowadzenie się do jednego ze współmałżonków. W związkach Simów nie będą oni oznaczeni jako małżeństwo. Nie można się także rozwieść.

W The Sims 2 Simowie mogą wziąć skromny ślub (założyć po prostu obrączki) lub urządzić wielkie wesele i pobrać się pod łukiem weselnym. Aby to zrobić, należy kliknąć na telefon i wybrać opcję Urządź przyjęcie.../Wesele. Można również (z dodatkiem Podróże) wybrać się w podróż poślubną.

W The Sims 3 Simowie muszą najpierw zauroczyć się, być w stałym związku, zaręczyć i być narzeczeństwem, a dopiero potem wziąć ślub prywatny lub urządzić większe widowisko - wesele. Jeśli posiadasz dodatek Pokolenia, możesz wziąć ślub przy łuku weselnym oraz uroczyście pokroić tort.

W The Sims Średniowiecze po zaręczeniu narzeczeni mogą wziąć ślub w lokacji, w której się aktualnie znajdują, albo w kościele piotreańskim lub jakubińskim (jeśli jest w Królestwie i co najmniej jeden Sim wyznaje tę wiarę). Po ślubie Simowie zostają w swoich aktualnych profesjach. Jeśli małżeństwo zostanie zawarte między dwojgiem Simów - bohaterów, jeden z nich wprowadza się do drugiego (przykładowo w przypadku związku między medykiem a rycerzem medyk może wprowadzić się do rycerza, lecz nadal będzie medykiem. Może również odwiedzać swój dawny dom itd.).

Rozwodzenie się

  • W The Sims 2 partnerzy muszą mieć ze sobą ujemne relacje. Wtedy dostępna staje się opcja "Zerwij".
  • W The Sims 3 i The Sims 4 opcja "Zerwij" jest dostępna zawsze.
  • W The Sims Średniowiecze można prosić kapłana z tej wiary, w której jest Sim planujący rozwód, o rozwód.
  • W The Sims 3: Studenckie życie można zerwać przez telefon. Wystarczy wybrać w kontaktach danego Sima i użyć interakcji "Zerwij przez smsa".

Ciekawostki

  • Czasami, gdy Sim nie kocha drugiego wystarczająco, może odmówić zaręczyn i małżeństwa.
  • W każdej części (nawet w Średniowieczu) dozwolone są małżeństwa osób tej samej płci. Takie pary mogą mieć dzieci tylko poprzez adopcję.

Galeria