Simspedia
Advertisement
Simspedia
The SimsThe Sims 2


Dla aspiracji o tej samej nazwie, zobacz Aspiracja życiowa§Creativity[TS2K][TS2ZK] lub Kreatywność (aspiracja)[TS4].
Dla umiejętności dziecięcej o tej samej nazwie, zobacz Kreatywne.

Skill Creativity.png

Kreatywność (Inwencja[TS], ang. Creativity) – umiejętność pojawiająca się w The Sims oraz The Sims 2. Wraz z trzecią odsłoną serii, kreatywność została zastąpiona umiejętnościami specyficznymi dla czynności, takimi jak malarstwo, pisarstwo czy też granie na różnych instrumentach i śpiewanie.

Oprócz tego, w The Sims 4, kreatywność istnieje jako umiejętność wyłącznie dla dzieci.

Sposoby opanowania

Podobnie jak w przypadku innych umiejętności, w obu grach kreatywność ma dziesięć poziomów możliwych do opanowania. Można ją rozwijać poprzez:

Advertisement