Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims Średniowiecze


LovesFamily.jpg

Kocha rodzinę – cecha pojawiająca się w grze o nazwie The Sims Średniowiecze, bardzo przypominająca cechę Rodzinny z gry The Sims 3.

Simowie z cechą "Kocha Rodzinę" utrzymują bliskie więzi ze swoją rodziną i lubią o niej rozmawiać, a także przebywać wśród kochanych osób.

Atrybuty

  • Sim posiadający tę cechę będzie miał ułatwione budowanie relacji ze swymi krewnymi oraz dziećmi.
  • Sim może rozmawiać z innymi Simami o swej rodzinie.
Advertisement