Simspedia
Advertisement
Simspedia

The Sims 3

Kermit Landgraab – głowa rodziny Landgraabów i prawdopodobny współzałożyciel Sunset Valley. Doskonały biznesmen o ambicjach politycznych. Pochowany został na Cmentarzu Błogiego Spoczynku w tymże mieście. Ożenił się z Kitty, z którą miał syna Chestera i być może także Mirosława I.

Galeria