Simspedia
Advertisement
Simspedia

The Sims 2: Cztery pory roku

ideal SimoroślNPC pojawiający się w dodatku The Sims 2: Cztery pory roku. Służy jedynie jako materiał genetyczny dla dzieciorośli, to znaczy podczas tworzenia jej są mieszane jego cechy i simorośli, która tworzy dzieciorośl. Nigdy jednak ideal Simorośl nie pojawia się w drzewie genealogicznym. Przykładem jest Stokrotka Zielonka, w której drzewie genealogicznym widnieje jedynie matka, Róża.

Ciekawostki

  • ideal Simorośl posiada dosyć nietypowe włosy. Normalnie Simowie mają taką fryzurę tylko wtedy, gdy porazi ich prąd.
  • Nie ma aspiracji
  • Do jego wyposażenia nie możemy nic schować
Advertisement