TS4 Sprzątanie Ikona.png
Wymaga poprawy
Ten artykuł może zawierać błędy językowe i wymaga poprawy. Jeśli możesz, edytuj go!
The Sims 2 The Sims 3 The Sims 4
TS2 Ikona Genetyka.gif

Genetyka – cechy wyglądu, takie jak kolor włosów, oczu, czy też odcień skóry, które mogą posiadać Simowie i które mogą odziedziczać ich dzieci. W The Sims genetyka nie istnieje, a niemowlę, które staje się dzieckiem, dostaje losowo dobierane przez grę ciało. Genetyka została oficjalnie wprowadzona po raz pierwszy w The Sims 2. W trybie tworzenia Sima po stworzeniu dwóch Simów przeciwnej płci, gracz ma możliwość stworzenia dziecka z genów wybranej pary. W The Sims 4, gracz może dodatkowo stworzyć dziecko Simów tej samej płci.

The Sims 2

Fenotypy

Kolory oczu Simów
Kolory oczu Fenotypy
Dominujące kolory oczu Brązowe oczy Ciemnoniebieskie Kosmiczne oczy
Recesywne kolory oczu Zielone oczy Jasnoniebieskie oczy Szare oczy
Kolory oczu zwierzaków[TS2Z]
Gatunki Fenotypy
Kot Ciemnoniebieskie Ciemnobrązowe Ciemnozielone Szare Jasnoniebieskie Jasnozielone Złote Jasnobrązowe
Pies Purpurowe Szare Czerwone Ciemnobrązowe Jasnoniebieskie Jasnobrązowe Ciemnoniebieskie Ciemnozielone Jasnozielone Złote

Kolory włosów Fenotypy
Dominujące kolory włosów Brązowe włosy Czarne włosy
Recesywne kolory włosów Blond włosy Rude włosy

Odcienie skóry Fenotypy
Dominujące odcienie skóry Kosmita Manekin Zombie
Współdominujące odcienie skóry Jasna Lekka opalenizna Opalenizna Ciemna

Każdy rodzic ma dwa geny odpowiadające za kolor oczu, włosów i skóry. Po ustaleniu genetyki dziecka, każdy rodzic daje losowo dobrany gen koloru oczu, włosów i skóry.

Przeglądając DNA Sima w SimPE, można zauważyć dwa zestawy genów, gdzie jeden będzie określany jako dominujący, a drugi jako recesywny. To jednak może, acz nie musi odzwierciedlać czy gra traktuje gen jako dominujący lub recesywny. Geny są przedstawiane jako ciągi alfanumeryczne, tak jak poniżej:

Geny koloru oczu Simów
Kolor oczu Kod
Brązowe 32dee745-b6ce-419f-9e86-ae93802d2682
Ciemnoniebieskie 2d6839c5-0b7c-48a1-9c55-4bd9cc873b0f
Zielone 51c4a750-c9f4-4cfe-801c-898efc360cb7
Jasnoniebieskie e43f3360-3a08-4755-8b83-a0d37a6c424b
Szare 0758508c-7111-40f9-b33b-706464626ac9
Czarne (kosmita) 12d4f3e1-fdbe-4fe7-ace3-46dd9ff52b51
Geny koloru oczu kotów[TS2Z]
Kolor oczu Kod
Ciemnoniebieskie 314fb926-ee6e-4fb8-94f0-3f67e4c7443d
Ciemnobrązowe 0625b1bc-8363-48ec-b7af-46aa6dd6273e
Ciemnozielone 22a77e4a-1fc7-4098-b4e0-ddd29bb38ac5
Szare 6f35a34d-6a92-4776-b0fc-c51bcf268e95
Jasnoniebieskie b9bf8eb8-0b7b-4051-8e14-d36f362e9108
Jasnozielone 8de4d9a1-c401-4893-9a6c-588ab671ac0d
Złote 7bab7135-9927-4a19-80d3-cc408da053d4
Jasnobrązowe b178af36-ae7c-4930-b83b-876418e346f4
Geny koloru oczu psów[TS2Z]
Kolor oczu Kod
Purpurowe 480af2ee-5f4f-4bf5-b0ca-f615b6dee919
Szare b927db4c-b9e5-44e7-acde-a79bbdffde3a
Czerwone c4671cb6-d305-4701-bdb8-c99d5319de3f
Ciemnobrązowe 011d79f7-afb2-41c5-a09a-158f31dbbf70
Jasnoniebieskie 629e24da-6c86-4e4e-806d-4e55f941a043
Jasnobrązowe 6a175725-c3db-40f3-9391-9ca193f8562f
Ciemnoniebieskie cb37d54b-3458-4ac8-be5f-add84d129f93
Ciemnozielone cf6c7824-e3e4-43ef-8542-053e59f5ae57
Jasnozielone bfca3600-e5b6-41ac-944a-165453eb50fa
Złote f5f89e13-9de8-4f61-abb7-2c8a31757a70

Kolor włosów Kod
Czarne 00000001-0000-0000-0000-000000000000
Brązowe 00000002-0000-0000-0000-000000000000
Blond 00000003-0000-0000-0000-000000000000
Rude 00000004-0000-0000-0000-000000000000

Odcień skóry Kod
Jasna (odcień 1) 00000001-0000-0000-0000-000000000000
Lekka opalenizna (odcień 2) 00000002-0000-0000-0000-000000000000
Opalenizna (ocień 3) 00000003-0000-0000-0000-000000000000
Ciemna (odcień 4) 00000004-0000-0000-0000-000000000000
Kosmita 6baf064a-85ad-4e37-8d81-a987e9f8da46
Manekin b9a94827-7544-450c-a8f4-6f643ae89a71
Zombie[TS2NS] b6ee1dbc-5bb3-4146-8315-02bd64eda707

W grze niektóre kolory oczu i włosów są dominujące, a niektóre recesywne. Jeśli dziecko otrzyma dominujący i recesywny gen dla koloru oczu lub włosów, to dominujący kolor zawsze będzie widoczny. Jeśli jednak dziecko otrzyma dwa dominujące (lub recesywne) geny koloru oczu lub włosów, jeden zostanie losowo wybrany jako dominujący. Ten kolor będzie widoczny i zostanie uznany jako dominujący w SimPE. Drugi będzie przenoszony jako recesywny i również jako taki zostanie pokazany w SimPE. Należy zauważyć, że chociaż "kosmiczne" oczy są dominujące, będą one wyglądać identycznie jak brązowe, jeśli Sim nie będzie posiadał koloru skóry kosmity.[1]

Niestandardowe fenotypy

The Sims 2 zezwala na tworzenie niestandardowych kolorów oczu, włosów i skóry, a większość jest dostępna do pobrania. Te niestandardowe obiekty zwykle traktowane są jako dominujące i mają dodatkowe wpływy na genetykę Simów w grze.

Włosy
To, jak niestandardowe włosy genetycznie zachowują się w grze zależy od tego, czy zostały umieszczone w jednym z koszów Maxis. Niestandardowe włosy, które zostały poprawnie "oznaczone" jako czarne, brązowe, rude lub blond, będą zachowywać się tak samo, jak "Maxisowe" włosy, jednak będą mieć gwiazdkę informującą o niestandardowym stanie w swoich miniaturkach w trybie tworzenia Sima. Podobnie jak fryzury stworzone przez twórców gry, niestandardowe fryzury mogą zostać przydzielone do Sima, gdy jego genetyka jest ustalana. Każda niestandardowa fryzura, która nie została poprawnie połączona z innymi kolorami włosów, ma swój własny kod genetyczny. Sim, który odziedziczył gen niestandardowej fryzury od rodzica o tej samej płci dostanie taką samą fryzurę.
Oczy
Dominacja koloru oczu jest w skali od 0 do 4. Kolory oczu twórców gry mają wartość 1 dla dominujących, a dla recesywnych 2; wartości większe niż 2 są używalne, ale nieużywane. Domyślnie wartość dominacji dla niestandardowych kolorów oczu wynosi 0, przez co są super-dominujące nad standardowymi kolorami oczu; niektórzy twórcy zawartości zmodyfikowanej zmieniają tę wartość.
Odcienie skóry
Domyślnie niestandardowe karnacje są poza normalną skalą odcieni skóry. Odziedziczenie genu powodującego niestandardowy odcień skóry, odcień skóry kosmity lub manekina zmienia sposób, w jaki karnacje są dobierane. Jeśli Sim otrzyma gen z niestandardowym odcieniem skóry, zakres odcieni skóry jest ignorowany, a odcień skóry jest traktowany jako dominującą lub recesywną cechę. Niestandardowe odcienie skóry są dominujące, ale jak to jest wyrażone w grze może zależeć od tego, czy rodzic, od którego odziedziczył gen z niestandardowym odcieniem skóry, jest homozygotą takiego odcienia skóry.

Osobowość

Genetyka w The Sims 2 może również określać osobowość Sima. Przykładowo, jeśli oboje rodziców mają 4 punkty uprzejmości, to jest szansa, że ich dziecko też będzie miało tyle samo punktów uprzejmości. Zdarzają się jednak wyjątki; dwóch nieśmiałych Simów może mieć otwarte towarzysko dziecko. Ustalenie punktów osobowości może pochodzić od matki, od ojca, lub być zupełnie losowe.

Niemowlę urodzone w grze może mieć od 25, do 35 punktów osobowości, podczas gdy Simowie stworzeni w trybie tworzenia Sima mają tylko 25 punktów. Punkty osobowości są przydzielane do każdej cechy w losowej kolejności. Jeśli liczba punktów w pewnym momencie wyniesie 35, każda cecha, do której miały zostać przydzielone punkty, ich nie otrzyma. Z drugiej strony, po ustawieniu wszystkich pięciu cech, liczba punktów będzie wynosiła mniej niż 25, wtedy punkty będą przydzielane losowo do każdej cechy z niską liczbą punktów, aż totalna liczba punktów będzie wynosiła 25.

Dzieci Simorośli zawsze będą miały taką samą osobowość, jak ich rodzic, chociaż będą miały inne znaki zodiaku.

Rysy twarzy

W grze rysy twarzy też mogą zostać odziedziczone od rodziców Sima. Przykładowo, jeśli rodzic ma duże oczy, jego dziecko też może mieć tak samo wielkie oczy. Rysy twarzy jednak się ze sobą nie łączą. Przykładowo, jeśli jeden z rodziców ma duży nos, a drugi rodzic ma mały, ich dziecko nie będzie miało średniego nosa, będzie miało ono albo duży, albo mały nos.

Błędy

Uszkodzone szablony twarzy

Dwa z domyślnych szablonów twarzy w trybie tworzenia Sima, czyli 21 i 25 szablon, nie są poprawnie podłączone do innych grup wiekowych. Zamiast tego, są połączone do drugiego szablonu twarzy CAS. Dzieci Simów, którzy używają tych szablonów, mogą odziedziczyć to "uszkodzenie". Istnieje mod, który to naprawia, lecz niestety nie ma on wpływu na stworzonych już Simów.

Efekt pierworodnego

W The Sims 2 występuje błąd zwany "efektem pierworodnego", przez który każde dziecko będące jedynakiem ma taką samą genetykę. Jest to spowodowane tym, że za każdym razem, gdy się włączy grę, wskaźnik losowania jest ustawiony tak samo. Ten efekt może zostać zniwelowany poprzez włączenie trybu tworzenia Sima i kilkukrotne wylosowanie wyglądu Sima. Zapisanie takiego Sima nie jest konieczne. Lot Debugger ("Batbox") dostępny z More Awesome Than You ma funkcję, by zautomatyzować ten proces.

Uwagi

Simowie stworzeni w trybie tworzenia Sima mają homogeniczne geny, wyjątkiem są Simowie stworzeni w "Stwórz dziecko". Simowie wygenerowani przez grę, w tym miastowi i dzieci możliwe do zaadoptowania też mają homogeniczne geny. Miastowi i NPC stworzeni przez twórców nie mają homogenicznych genów; czasami mają inny wygląd, niż powinni mieć według ich genetyki.

"Stwórz dziecko" może wylosować genetykę dziecka jedynie dla dwóch dorosłych Simów. Podczas gdy emeryci mogą zapłodnić dorosłą kobietę, "Stwórz dziecko" nie rozpoznaje ich jako możliwych rodziców.

Kod siwych włosów emerytów nie jest kodem genetycznym, chociaż ma swój własny kod 00000005-0000-0000-0000-000000000000, lecz nie jest używany jako DNA Sima.

The Sims 3

Cechy fizyczne

Genetyka w The Sims 3 jest o wiele bardziej uproszczona. Nie ma genów recesywnych i dominujących, a gra po prostu łączy cechy fizyczne rodziców, okazjonalnie zapożyczając cechy z poprzednich pokoleń, np. dziadków. Istnieje bardzo wysoki wskaźnik mutacji, który sprawia, że np. dwóch rodziców posiadających brązowe włosy, może mieć dziecko o blond włosach, chociaż w rodzinie nie ma osoby o takim kolorze włosów. Wskaźnik ten (domyślnie 10%) może zostać zniżony do bardziej rozsądnej wartości za pomocą modów.

Odcienie skóry w The Sims 3 są mieszane. Na przykład, jeśli Sim o jasnej, zielonej skórze oraz Sim o ciemnej, niebieskiej skórze postarają się o dziecko, to będzie ono miało ciemnozieloną lub jasnoniebieską skórę. Dzieje się tak ponieważ jasność i kolor skóry są wydawane osobno.

Dziedziczne cechy osobowości

Simowie mogą przekazywać cechy osobowości, gdy są one przydzielane losowo podczas porodu.[2] Simowie mogą również odziedziczyć ukryte cechy od swoich rodziców; istnieje 50% szans na przekazanie jednej z tych cech, jeśli jedno z rodziców ją posiada.

The Sims 4

Cechy fizyczne

The Sims 4 posiada szeroką gamę mieszanych cech fizycznych. Dzieci mają tendencję do dziedziczenia cech dokładnie jednego rodzica do mieszanki pośredniej. W The Sims 4 nie ma także dziedzicznych genów recesywnych. To uniemożliwia dziedziczenia genów od dziadków lub innych przodków, chyba że jedno z rodziców przejawia te cechy.

Odcień skóry

W The Sims 4 kolor skóry jest zwykle mieszanką obu rodziców. Jeśli jedno z rodziców ma ciemny odcień skóry, a drugi jasny, potomstwo prawie zawsze będzie "znajdowało się" na środku; w przypadku jasnoskórego i ciemnoskórego rodzica, bardzo rzadko dziecko będzie miało dokładnie taki sam odcień skóry jak którykolwiek z rodziców. Jeśli jeden rodzic ma nienaturalny odcień skóry, taki jak niebieski lub zielony, jego potomstwo zawsze będzie miało kolor skóry jednego rodzica lub drugiego.

Włosy

Włosy mają tendencję do bycia dziedziczonymi od jednego z rodziców. Jeśli jeden z rodziców ma brązowe włosy, a drugi ma blond, ich dziecko ma 50% szans na posiadanie jednego koloru z nich. Gdy Sim z nienaturalnym kolorem włosów ma dziecko z Simem o naturalnym kolorze włosów, ich dziecko może nie mieć takiego samego koloru włosów jak jego rodzice. To samo dotyczy tekstury włosów; jeśli Sim odziedziczy teksturę włosów od rodzica, odziedziczy również kolor włosów. Przykładowo, jeśli jeden z rodziców ma proste, blond włosy, a drugi ma afro w kolorze czarnym, ich dziecko może mieć albo proste, blond włosy, albo czarne afro.

Oczy

Kolor oczu najczęściej dziedziczony jest od jednego z rodziców, lecz pięć kolorów oczu dodanych w piątej aktualizacji wydaje się być specjalnym przypadkiem. Każde z nich dzieli się specjalną wartością flagi z jednym z kolorów z niezaktualizowanej gry; oliwkowo-zielone piwne ma taką samą wartość jak jasnozielone, ciemnoniebieskie piwne ma taką samą wartość jak niebieskie piwne, ciemnoniebieskie ma taką samą wartość jak szare, szarobrązowe piwne ma taką samą wartość jak jasnobrązowe, a fioletowe ma taką samą wartość jak bursztynowe. Przez to jest szansa, że przykładowo dziecko Simów może mieć szare oczy, nawet jeśli nikt z rodziny takich nie posiadał.

Galeria

Create a Sim.png Simologia
TS2PS2 Ikona Aspiracja.png Aspiracja życiowa (Pragnienie życiowe · Korzyści· Nastrójniki (Emocje· TS2 Simologia Potrzeby.png Potrzeby (Nastrój· TS2 Simologia Relacje.png Relacje · TS2 Simologia Praca.png Praca · TS2 Simologia Umiejętności.png Umiejętności (TS2 Simologia Rangi.png Rangi· TS2 Simologia Osobowość.png Osobowość (TS3 Cecha Brak.png Cechy osobowości · Ulubione rzeczy · link:Znaki zodiaku Znaki zodiaku· TS2 Simologia Biografia.png Biografia · TS2 Simologia Zainteresowania.png Zainteresowania · TS2 Simologia Hobby.png Hobby · TS2 Simologia Wspomnienia.png Wspomnienia (Pamiatki z wakacji ikona.png Pamiątki z wakacji · Korzyści z wakacji· TS2 Simologia Chemia.png Chemia · TS2 Simologia Nagrody.png Nagrody (TS2 Simologia Wyposażenie.png Wyposażenie · TS2 Simologia Nagrody.png Nagrody aspiracji · TS2 Simologia Nagrody.png Nagrody kariery· TS2 Ikona Genetyka.gif Genetyka

Przypisy

  1. Według tego posta autorstwa Pescado mod creaturefixes z More Awesome Than You pozwoli Simom bez kosmicznego odcienia skóry na posiadanie czarnych oczu.
  2. The Sims 3 Game Guide, Strona 20
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.