Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 4: Wyspiarskie życie


Dziecię wysp.png Dziecię wyspcecha występująca w The Sims 4: Wyspiarskie życie.

Opis

Ci Simowie czują duchową więź z wyspami Sulani. Aktywnie uczestniczą w ich kulturze, przestrzegając wyspiarskich tradycji. Mogą też przyzywać potężne żywiołaki i korzystać z ich błogosławieństw... lub ponosić konsekwencje ich nieprzychylności.

Advertisement