Simspedia
Advertisement
Simspedia
Dekorator wnętrz
Dekorator wnętrz
Kariera · Zawarte w: The Sims 4: Wystrój marzeń
The Sims 4: Wystrój marzeń


Dekorator wnętrz ikona TS4.png

Dekorator wnętrzkariera pojawiająca się w pakiecie rozgrywki The Sims 4: Wystrój marzeń.

Opis

Praca dekoratora wnętrz polega na dwóch rzeczach:

  • Dobrym wyczuciu estetyki
  • Budowaniu relacji z klientami.

Umiejętności społeczne oraz wizja artystyczna zapewnią Ci świetlaną przyszłość i, być może, pewien rozgłos. Możesz zacząć małymi krokami od prostych, domowych prac renowacyjnych, a w końcu, gdy włożysz w to wystarczająco dużo pracy, przyjdą do Ciebie więksi klienci i większe zlecenia, które przyniosą Ci zasłużoną reputację!

Kariera

Panel kariery

Po wybraniu kariery dekoratora wnętrz Sim zostaje konsultantem ds. kolorów wnętrz. W panelu kariery znajdzie dwa wskaźniki, oceny i reputacji, które rosną bądź maleją wraz z wykonywanymi zleceniami.

Sim może znaleźć nowe zlecenie w panelu kariery, wybierając opcję Szukaj zleceń. Spośród zaproponowanych zadań dekorator wnętrz ma do wyboru renowację lub dodanie nowego pomieszczenia czy poziomu.

Wybrane zlecenie zostaje dodane do panelu kariery wraz z nową kartą pamięci (do znalezienia w wyposażeniu), która posłuży do zarządzania zdjęciami, tj. dobierania pary "przed i po" renowacji oraz usuwania nieudanych kadrów. W celu rozpoczęcia pracy Sim powinien udać się na parcelę klienta i poznać jego preferencje (np. poprzez rozmowę o trendach wnętrzarskich). Po zrobieniu zdjęć mieszkania sprzed przemiany (min. 3) dekorator wnętrz może przejść do trybu budowania i zacząć wykonywać zlecenie. Podczas planowania musi wziąć pod uwagę budżet klienta oraz narzucone ograniczenia, np. zakaz dodawania nowych płytek podłogowych.

Skończywszy renowację, Sim uwiecznia swoją pracę (3-5 zdjęcia), wzywa klienta na parcelę za pomocą telefonu i pokazuje mu przestrzeń w nowej odsłonie. Jeśli dekorator zdecyduje się na osobiste oprowadzanie, prezentacja będzie miała charakter wydarzenia. W efekcie Sim będzie musiał wykonać serię interakcji takich jak Popisuj się obiektami czy Poproś klienta o ostateczny werdykt. Po otrzymaniu wynagrodzenia dekorator wnętrz może opuścić parcelę.

Ciekawostki

  • Budżet klienta zwiększa się po sprzedaży mebli, które ma już w mieszkaniu.
  • Popisując się meblami, dekorator wnętrz wybiera na poszczególnych obiektach opcję Sprawdź to. Jest to błąd stylistyczny wynikający z kalki angielskiego zwrotu check this out.
Advertisement