Simspedia
Advertisement
Simspedia

The SimsThe Sims 2The Sims 3The Sims 4


Bezrobocie – stan, w którym Sim lub Simka nie posiadają żadnej kariery zawodowej.

Opis

Zazwyczaj bezrobotnymi stają się Simowie, którzy posiadają cechę Leniwy, Unika zobowiązań[TS3] lub Nieangażujący się[TS4]. Sim może również stać się bezrobotnym, gdy zostanie zwolniony z pracy z powodu braku postępów, spóźniania czy też złej opinii. W The Sims 2 może być to spowodowane okazją pojawiającą się w czasie wykonywania pracy.

Jak uzyskać pracę

Simowie do szukania pracy używają gazety lub komputera. Gdy już znajdą zawód, muszą pracować tak, by ich postępy były wysokie. Powinni dbać o umiejętności potrzebne do pracy, utrzymywać dobre relacje ze współpracownikami i szefem, mieć dobry nastrój oraz wykonywać czynności typowe dla określonego zawodu. Dla bardzo leniwych Simów, którzy postanowią znaleźć zatrudnienie, najbardziej odpowiednią formą będzie praca dorywcza (w przypadku The Sims 3). W pracy dorywczej Sim nie potrzebuje żadnych umiejętności, musi tylko dbać o dobry nastrój.

Skutki bycia bezrobotnym Simem

Bezrobocie to pewne rozwiązanie dla leniwych Simów oraz tych, którzy unikają zobowiązań, lecz trzeba się liczyć z tym, że brak pracy to również brak pieniędzy.

Nastolatkowie

W każdej części, w której występują nastolatkowie, mają oni możliwość podjęcia pracy. Praca zazwyczaj odbywa się po godzinach szkolnych i trwa krócej od normalnej. Często praca odbywa się również w dni wolne. W trzeciej i czwartej części występuje jako praca dorywcza. W drugiej części praca dla nastolatków jest edytowaną trzystopniową karierą dla dorosłych.

Advertisement