Simspedia
Advertisement
Simspedia
The Sims 4: Uniwersytet

Analiza i dyskusja TS4 umiejętność.png

Analiza i dyskusjaumiejętność pojawiająca się w The Sims 4: Uniwersytet. Można ją rozwijać za pośrednictwem maszyny archiwizującej dane poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy oraz przy lustrze poprzez ćwiczenie dyskutowania.

Opis

W analizie i dyskusji najważniejsze jest zdobywanie informacji i ich wykorzystywanie - niezależnie czy w trakcie debaty, czy do wpływania na innych.

Odblokowane opcje

  • Zestaw mównic "Śmiały dyskutant" również rozwija tę umiejętność. Przy wysokim opanowaniu analizy i dyskusji Sim odblokowuje na nim interakcję Wypowiedz się z eksperckiej pozycji.
  • Sim z coraz wyższymi poziomami analizy i dyskusji jest w stanie przekonywać ludzi do coraz to bardziej kontrowersyjnych rzeczy, na przykład do biegania nago lub pocałowania kogoś nieznajomego.
  • W maszynie archiwizującej dane Sim będzie miał opcje takie jak: Dziel się wiedzą z dziedziny, Przygotuj się do dyskusji czy Szukaj informacji na temat.
  • Dodatkowo, gdy Sim pracuje w karierze prawniczej, na maszynie archiwizującej dane odblokują się nowe opcje: Zbadaj bieżącą sprawę i Zbadaj przepisy dotyczące sprawy.
Advertisement