FANDOM


Undernabolag er nabolag som reisemål, og Sentrum og lignende! Hvis simmer drar til et undernabolag, vil de komme tilbake noen minutter etter at de har dratt, samme hvor lang tid de er der. Selv om de da er tilbake minutt etter at de har dratt, har humøret likevel sunket så mye som det sank da de var borte.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.