FANDOM


Spesialinnhold (fra eng. Special content) er en fellesbetegnelse på alt brukerlagd innhold i The Sims 2. Eksempler på spesialinnhold er skins, musikk, tv-kanaler, dataspill, samlinger, terreng og bilder.

Skins Rediger

Hvis du vil bruke et .sims2skin eller en .sims2pack-fil som noen har laget i The Sims 2 Body Shop, dobbeltklikker du på filen. Filen vil installeres automatisk uansett hvor den befinner seg på maskinen.

Musikk Rediger

Hvis du vil spille egen musikk i spillet, går du til Mine dokumenter\EA Games\The Sims 2\Music og slipper dine egne .wav- eller .mp3-filer i riktig mappe. Kodingsteknologien for MPEG Layer-3 er lisensiert fra Fraunhofer IIS og THOMSON multimedia.

TV-kanaler Rediger

For å få egne filmer til å spille på TV-apparatene i spillet, går du til Mine dokumenter\EA Games\The Sims 2\Movies\ og plassererer .avi-filer i riktig mappe. Ideelt sett bør filene ha stereolyd og være i formatet 128x128 piksler, ellers vil de bli strukket til å passe på TV-skjermen.

Dataspill Rediger

Hvis du vil at filmene dine skal spilles som dataspill i spillet, kan du ta en hvilken som helst .avi-fil du har. Så blar du deg frem til en av undermappene til spillet, Mine dokumenter\EA Games\The Sims 2\Movies\Games\ og plasserer filene dine i riktig mappe. Gi filene nøyaktig det samme navnet som en av de eksisterende filmfilene (gamename_ATTRACT.avi, gamename_INTRO.avi, gamename_P1LOSE.avi, P1WIN.avi, gamename_P2LOSE.avi, eller gamename_P2WIN.avi, der gamename=bus, ssx, eller sc4). Når du spiller et av disse spillene i The Sims 2, vil filmen(e) dine(e) spille på skjermen.

Ikoner på samlinger Rediger

Hvis du vil bruke egne ikoner på samlinger, kan du slippe .tga-, .jpg-, .png- eller .bmp-filer i \Mine dokumenter\EA Games\The Sims 2\Collections\Icons, så kommer bildet ditt opp når du skal velge ikon for en ny samling. I og med at bilder blir strukket for å passe formatet, bør de være små og ca. kvadratiske for å få best resultat.