FANDOM


På denne siden kan du foreslå artikler til å bli gode artikler. Artikler som foreslås her, må oppfylle disse kriteriene. Reglene for nominasjonsprosessen må også ha blitt overholdt for at artikkelen skal kunne godkjennes som en god artikkel.

Kriterier for gode artiklerRediger

En god artikkel :

  • ha et godt språk, uten skrivefeil
  • være ryddig og harmonisk satt opp og riktig formatert
  • dekke sitt tema på en god måte

Dessuten bør den:

  • ha en god introduksjon
  • ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Nominasjonsprosessens gangRediger

Vurderingen av en god artikkel varer i én uke. På den måten får forhåpentligvis alle aktive brukere mulighet til å se igjennom artikkelen og komme med innspill. En kan stemme enten for eller imot en nominasjon, og alle stemmer skal begrunnes. For at en artikkel skal bli godkjent, må minst en etablert bruker utenom den som nominerer artikkelen stemme for at artikkelen skal bli godkjent.

Hvis det viser seg at disse reglene ikke blir overholdt, forbeholder administratorer seg retten til å fjerne artikkelens status som god.

NominasjonerRediger

  • Her kan eventuelle artikler nomineres. Husk å signere nominasjonene og stemmene dine med ~~~~
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.