FANDOM


Gode artikler er et prosjekt for å samle de beste artiklene på Simmenes Wiki, altså artikler som er ansett som spesielt lesbare og som kan være til inspirasjon med tanke på nye artikler. For at en artikkel skal få status som god, må den oppfylle disse kriteriene og gå igjennom en nominasjonsprosess. Artikler kan nomineres til god artikkel på Simmenes Wiki:Nominasjoner.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.