Næringslivet er en jobb som følger med Grunnspillet. Man får karrierepremien på nivå 5.


Nivå Stilling Beskrivelse Fridager Tid Lønn Lønn på en uke Forfremmelses bonus Krav for forfremmelse
1 Postsorterings medarbeider OO Søndag, Fredag 9:00 - 15:00 $168 §840 Ingen 1 Karisma
2 OO OO Mandag, Lørdag 9:00 - 16:00 $252 §1,260 $504 2 Karisma
3 OO OO Tirsdag, Torsdag 9:00 - 16:00 $350 §1,750 $700 2 Karisma, 1 Kreativitet, 1 Familievenn
4 OO OO Søndag, Onsdag 9:00 - 16:00 $448 §2,240 $896 2 Karisma, 2 Logikk, 1 Kreativitet, 3 Familievenner
5 OO OO Søndag, Lørdag 9:00 - 15:00 $560 §2,800 $1,120 4 Karisma, 3 Logikk, 3 Kreativitet, 4 Familievenner
6 OO OO Søndag, Lørdag 8:00 - 17:00 $728 §3,640 $1,456 5 Karisma, 4 Logikk, 3 Kreativitet, 5 Familievenner
7 OO OO Søndag, Lørdag 8:00 - 16:00 $924 §4,620 $1,848 5 Charisma, 6 Logikk, 4 Kreativitet, 6 Familievenner
8 OO OO Søndag, Tirsdag, Søndag 8:00 - 16:00 $1,400 §5,600 $2,800 6 Karisma, 7 Logikk, 6 Kreativitet, 7 Familievenner
9 OO OO Søndag, Onsdag, Lørdag 9:00 - 16:00 §1,665 §6,620 §3,330 8 Karisma, 9 Logikk, 7 Kreativitet, 8 Familievenner
10 OO OO Søndag, Fredag, Søndag 10:00 - 16:00 §2,100 §8,400 §4,200 Ingen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.