FANDOM


Mat er gjenstander som gir sult.

I The Sims og The Sims 2 er slik at jo bedre mat det er, jo mer hjelper det på sultbehovet. I The Sims 3 er det slik at all mat som tilberedes får sultbehovet på topp, og der er det slik at bedre mat gir et positivt humørelement.

Man kan også bestille Pizza.


For hvilke matretter som finnes se:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.