FANDOM


Kunnskapsambisjonen (eng. knowledge, knowlegde aspiration), ofte bare omtalt som kunnskap, er en av de fem opprinnelige ambisjonene i The Sims 2. Simmer med kunnskapsambisjoner ønsker å få vite mest mulig om alt som er rundt dem. Ønskene deres er ofte sentrert rundt å få nye ferdigheter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.