FANDOM


Dette objektet følger med utvidelsespakkene Dyreliv og Bon Voyage. På Bon Voyage kan du grave de opp med alternativet Grav etter skatt. Med Dyreliv er det tilgjengelig fra kjøpekatalogen. Dette er det eneste objektet som øker behovet tygg.

Pris Behov Ferdigheter
55 § Moro: 6 Tygg: 4 Ingen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.