Dette er en kategori for simmer som har endret navn! Flere simmer, spesielt mellom The Sims og The Sims 2, har endret navn (og noen har til og med endret både fornavn og etternavn).

engelsk er det bare to som har endret fornavn:

  • Johnny Burb (Johnny Rapnes) til John Burb (John Berg)
  • Bob Newbie Sr. (Bob Newbie Sr.) til Robert Newbie (Robert Newbie)

All items (16)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.