FANDOM


Dyreliv

Du trenger denne utvidelsepakken for å bruke disse juksekodene

Juksekoder til utvidelsepakken Dyreliv Rediger

Når du Lever Livet Rediger

boolprop ControlPets [on/off] : On gjør at du kan styre kjæledyrene slik du styrer simmer, men det går ikke ann å avbryte en handling de har tenkt til å gjøre.

boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false] : True gjør at kattunger og valper ikke lenger vokser.

boolprop PetActionCancel [true/false] : Med denne koden kan du avbryte handlinger kjæledyrene har tenkt til å gjøre.

boolprop ShowCatalogePFlags [true/false] : Hvis du velger true vil det vises hvilken utvidelsespakke de forskjellige objektene i kjøpekatalogen kommer fra.

boolprop PetsFreeWill [true/false] : True slår av kjæledyrets egeb vilje. (Dette kan gjøres med simmer i innstillingene)

DeleteAllAwnings : Sletter alle markiser på tomten.

DeleteAllFences : Alle gjerdene på tomten slettes.

DeleteAllHalfWalls : Alle halvvegger på tomten slettes.

DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] : Alle dører(hvis du skriver doors), vinduer(hvis du skriver Windows) eller trapper (hvis du skriver stairs) slettes.

DeleteAllWalls : Alle veggene på yomten slettes.

IndividualRoofSlopeAngle [15-75] : Gjør at du kan endre vinkelen på ett enkelt tak på tomten. Skriv inn valgt størrelse på vinkelen på taket. Etter at du har tastet inn koden, må du ha takverktøyet valgt, og holde inne CTRL + ALT samtidig som du klikker på det taket du skal endre vinkelen på.

Koder på tomten Rediger

boolprop lotWater [true/false] : False = fjerner vann (dammer) fra tomten.

boolprop lotTerrainPaints [true/false] :

False = fjerner alt gulv på tomten.

boolprop showFloorGrid [true/false] : Viser!skjuler rutenett i kjøpemodus.

boolprop objectShadows [true/false] : False = Skygger på ting utenfor huset fjernes.

boolProp guob [true/false] : False = Skygger på ting inne i huset fjernes.

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] : True = vegger blir ikke gjennomsiktige for den aktive simmen.

boolprop locktiles [true/false] : False =gjør at du kan legge gulv utenfor tomten.

boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] : Slår av og på speiling i speilene.

boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] : True gjør at objekter bare vises i den etasjen når valgt sim er valgt eller etasjen er valgt.

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] : True gjør at du bare kan se den valgte etasjen.

Nabolagskoder Rediger

deleteAllCharacters : Alle simmene fra nabolaget slettes.

TerrainType [desert/temperate/dirt/concrete] : Typen terreng du skriver inn blir i nabolaget.

boolProp CameraDriftCamEnabled [true/false] : False gjør at kameraet i nabolaget ikke beveger på seg.

boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] : False fjerner alle nabolagsdekorasjoner.

boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] : Flase gjør at alle veiene i nabolaget fjernes.

boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false] : False fjerner trær og planter fra bnabolaget.

boolprop displayNeighborhoodWater [true/false] : False fjerner alt vannet i nabolaget.

boolprop displayLotImposters [true/false] : False gjør at husene i nabolaget ikke vises, men er der.

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] : False fjerner alle broer fra nabolaget.

boolprop lotTerrainLighting [true/false] : False tomtene blir ikke lysere når du beveger musen over dem.

boolprop carsCompact [true/false] : True gjør bilene i nabolaget mere detaljerte på veiene.

boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] : True gjør at når du beveger musen over et hus i nabolaget vises filnavnet.

boolprop nhoodWaterReflection [true/false] : Slår på/av speiling i vannet i nabolaget.

boolProp carsOnRight [true/false] : True gjør at alle bilene kjører på høyre side av veien. False gjør at alle bilene kjører på venstre side av veien.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.