FANDOM


boolprop controlpets on/off

On: Gjør at du kan styre kjæledyrene, og de som blir invitert med på ferie[TS2:BV], slik du styrer simmer ellers. Man kan også bruke juksekoden for å styre hybelboere[TS2:BL]. Men det går ikke ann å avbryte en handling de har tenkt til å gjøre, det krever en annen juksekode.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.