FANDOM


changelotzoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety | secretvacationlot | hotel | secrethobbylot | apartmentbase | apartmentsublot | secretwitchlot]

Disse endrer sonetypen til tomten. Før du endrer sonen med denne koden, må du sørge for at det ikke bor noen simmer på tomten. Når du skal bruke koden, går du inn på tomten du ønsker å endre på, og skriver så inn koden ved å velge en av disse sonevalgene.

Merk deg, at hvis du endrer en strandtomt til en boligtomt, spesielt leilighet, vil dette ødelegge havet og terrenget, så dette anbefales ikke.

Husk at hvis du skal lage en leilighet skal du bruke apartmentbase.


Husk at greek, dorm og secretsociety krever Livets skole.
Husk at secretvacationlot og hotel krever Bon Voyage.
Husk at secrethobbylot krever Fritid.
Husk at apartmentbase, apartmentsublot og secretwitchlot krever Byliv.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.