FANDOM


For ferdigheten i The Sims 3, se Kropp.


Idrett er en av flere karrierer som fulgte med The Sims 2. Man starter ofte som lagmaskot i denne karrieren, men hvis man når toppen blir man levende legende. Da tjener man 3033 simoleoner og blir hentet i en sportsbil. Karrierepremien er en boksesekk som gir kroppsferdigheter.

Krav for å nå toppen i Idrett: Rediger

Venner: 8, Ferdigheter: 10 i kropp, 10 i karisma og 7 i mekanikk.

Hovedfag Rediger

Ingen hovedfag på universitetet retter seg mot Idrett, men drama har liknende ferdighetskrav.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.