FANDOM


Dagdriverliv er en karriere på som fulgte med The Sims 2. Popularitetssimmer og romantikksimmer kan ha denne karrieren som livsmål. Man starter ofte som caddie i denne karrieren. Når man når toppen i denne karrieren blir man profesjonell partyløve. Lønnen i denne jobben er 1400 simoleoner og man blir hentet i limousin. Karrierepremien er et plantestativ der du kan stelle planter og lære seg Kreativitet. Selv om man har alle utvidelsespakkene installert vil de ikke lære seg noen talentutmerkelser ved hjelp av karrierepremien, som betyr at de ikke blir bedre med planter selv om de bruker den.

Kravene for å nå toppen i Dagdriverliv: Rediger

Venner: 13, Ferdigheter: 5 i karisma, 5 i kreativitet og 4 i mekanikk.

Hovedfag Rediger

Hovedfaget filosofi retter seg mot Dagdriverliv, mens litteratur har liknende ferdighetskrav.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.