Advertisement

Brukerinfo

User blog

Nå har vi også brukerinfo på Simmenes Wiki. Da kan du lett skrive litt om deg, og hvilke spill du har.

Slik gjør du


{{brukerinfo

| Skriv inn info

}}

Eksempel


{{Brukerinfo

|{{Bruker mann}}{{Bruker admin}}{{Bruker spill}}{{Bruker The Sims 3}}{{Bruker The Sims 3:Drømmejobben}}

}}

Resultat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.