FANDOM


The Sims Rediger

I The Sims kan telefonen ringe, og man får valg om man vil adoptere. Spilleren har ikke kontroll over når telefonen ringer. Hei

The Sims 2 og The Sims 3 Rediger

For å adoptere må man klikke på telefonen, tjenester og så adopsjonsbyrå. Da kan man velge mellom Baby, Småbarn og Barn. I The Sims 3 kan man også velge kjønn.

OBS! I The Sims 2 må man ha minst §4000! Hvis sosialarbeideren har hentet en baby, småbarn eller barn du har hatt før, kan man ikke adoptere.

The Sims 4 Rediger

I The Sims 4 kan man adoptere fra datamaskin hvis man har minst §1000. Det som er nytt er at kan selv velge mellom hvilken baby eller barn man vil adoptere.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.