Wikia


Eigenschap ME Welbespraakt
Welbespraakt is een eigenschap in De Sims Middeleeuwen. De eigenschap past niet bij lomp.

Welbespraakte Sims kunnen praten als Brugman. Ze hoeven maar een paar woorden te gebruiken om anderen te overtuigen, inspireren of troosten.

KenmerkenEdit

  • Je Sim heeft extra sociale mogelijkheden tijdens conversaties met andere Sims, waardoor relaties flink kunnen verbeteren. Deze extra sociale interacties zijn "Inspirerende toespraak houden", "Pontificaal een punt maken" en "Troosten met de juiste woorden".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.