Wikia


De Sims 4 Vampieren Logo
Straud familie
Straud familie
Graaf Vladislaus Straud de Vierde is de laatste afstammeling die in Villa Straud woonde. Vreemd genoeg ziet zijn nageslacht, dat hier sinds de stichting van Forgotten Hollow woont, er vrijwel precies hetzelfde uit als hij.
Beschrijving
Gezinsleden Vladislaus Straud
Kapitaal §20.000
Kavel Straud Villa
Overige informatie
Spel DS4V Icoon De Sims 4: Vampieren
Bespeelbaarheid Bespeelbaar
Wereld Forgotten Hollow
De Straud familie is een standaard vampierenfamilie in Forgotten Hollow, een wereld geïntroduceerd in De Sims 4: Vampieren. De familie bestaat uit Vladislaus Straud, de stichter van de wereld. Ook al wordt er in de wereldbeschrijving gesuggereerd dat Vladislaus betovergrootvader de stichter van deze wereld is, is het vrij aannemelijk dat Vladislaus Straud IV ook nummer I, II en III is.

Hij keurt de levenswijze van enig ander bewoners Caleb en Lilith Vatore af omdat zij alleen van het plasma van Sims drinken waarvan ze hun toestemming hebben.


FamilieledenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.